Objavovanie, vývoj a dodávanie

Už takmer 100 rokov premieňame nenaplnené klinické potreby ľudí s vážnymi chronickými ochoreniami na inovatívne lieky a systémy na ich podávanie (napr. naše inzulínové perá). 

Naše liečby v súčasnosti pomáhajú miliónom ľudí s cukrovkou, obezitou a zriedkavými ochoreniami krvi a endokrinologickými ochoreniami. 

Od našich laboratórií až po výrobné prevádzky objavujeme a vyvíjame inovatívne biologické lieky a sprístupňujeme ich pacientom na celom svete.

Zameriavame sa na vážne chronické ochorenia, ktoré postihujú stovky miliónov ľudí a patria medzi najnaliehavejšie globálne výzvy v oblasti zdravia.

Skombinovaním inovácie a obchodnej excelentnosti čerpáme z poznatkov pacientov a partnerov a transformujeme odvážne nápady na život zachraňujúce a preventívne lieky.

Dlhodobo investujeme do nových terapíi a technológií vrátane liečob na báze kmeňových buniek, ktoré by mohli ochorenie vyliečiť, s cieľom neprestajne posúvať vývoj zdravotníckych pomôcok a digitálnych zdravotníckych riešení.

Keď má niekto chronické ochorenia a správne sa oň nestará, prípadne ho vôbec nelieči, existuje riziko rozvoja život ohrozujúcich komplikácií. Pri cukrovke to môže viesť k amputáciám alebo strate zraku, pričom niekedy môžu byť komplikácie smrteľné.

Najviac zasiahnuté sú často zraniteľné komunity a krajiny s nízkymi príjmami. Náklady na lekársku starostlivosť a prístup k nej môžu byť pre ľudí, ich rodiny a dokonca aj spoločnosť ako celok devastačné.

Našou dlhodobou ambíciou je poskytnúť zraniteľným pacientom v každej krajine, najmä deťom s cukrovkou 1. typu, ktoré v niektorých častiach sveta čelia bez starostlivosti a liekov smrti, prístup k cenovo dostupnej starostlivosti o cukrovku.

Investujeme aj do prevencie chronických ochorení. Naším cieľom je do roku 2045 zabrániť rozvoju cukrovky 2. typu u viac ako 100 miliónov ľudí. 

Pozrite sa, ako bojujeme s cukrovkou.

Obrázok: Raghu Ramaswamy a Riyanka Dixit, Novo Nordisk, India.