Cukrovka 1. typu je celoživotné ochorenie, ktoré ovplyvňuje schopnosť organizmu premieňať glukózu prijatú stravou na energiu. Vo väčšine prípadov sa cukrovka 1. typu rozvíja v ranom veku a často sa diagnostikuje v detstve.

Toto ochorenie nastáva vtedy, keď imunitný systém napáda bunky v pankrease, ktoré produkujú inzulín, čo je hormón, ktorý pomáha meniť glukózu na energiu pre bunky organizmu. Ľudia s cukrovkou 1. typu by nedokázali prežiť bez každodenne podávaných injekcií.

Na základe takmer 100-ročných skúseností týkajúcich sa objavovania a vyvíjania liečob pre diabetikov posúvajú naši vedci výskum dopredu s cieľom znížiť počet injekcií inzulínu, ktoré sú potrebné na udržanie glykemickej kontroly a na zabránenie výskytu nízkych hladín glukózy (hypoglykémií).

Naším jednoznačným cieľom je liek na cukrovku 1. typu. Zameriavame sa na výskum v oblasti regeneratívnej medicíny (napr. liečba kmeňovými bunkami), ktorá sa môže stať jedného dňa liekom na úplné vyliečenie cukrovky 1. typu.

Udržiavanie cieľových hladín glukózy v krvi pomáha chrániť orgány pred poškodením. Taktiež to chráni ľudí s cukrovkou 1. typu pred hypoglykémiou.

Inzulínová liečba sa snaží čo najvernejšie napodobniť prirodzenú inzulínovú odpoveď, ktorú majú ľudia bez cukrovky. To môže pomôcť ľuďom s cukrovkou 1. typu udržiavať cieľové hladiny glukózy v krvi.

Čím lepšie napodobňuje inzulínová liečba prirodzenú reakciu organizmu, tým bližšie je k prirodzenej inzulínovej odpovedi.

Inzulínová liečba sa značne vyvíja a s každým pokrokom sa dostávame bližšie k prirodzenej inzulínovej odpovedi.  Najdôležitejšie je však to, že tieto pokroky pomohli ľuďom s cukrovkou 1. typu prekonať určité nepríjemnosti spojené s liečbou a životom s týmto ochorením.

Jednou z našich najväčších ambícií je vyvinúť tzv. inteligentné inzulíny, ktoré by eliminovali hypoglykemické príhody. To by bol ďalší veľký prelom pri cukrovke 1. typu. Túto ambíciu majú aj mnohí ostatní partneri zaoberajúci sa výskumom cukrovky. Úzko s nimi spolupracujeme na dosiahnutí spoločného cieľu – eliminácii hypoglykémie.

Dostávame sa čoraz bližšie k nájdeniu lieku na cukrovku 1. typu.

Spoločne s poprednými výskumnými univerzitami na celom svete sme dokázali transformovať kmeňové bunky na betabunky vylučujúce inzulín, ktoré sú citlivé na glukózu, rovnako ako bunky, ktoré produkuje pankreas zdravého človeka. V štúdiách na zvieratách sme pomocou týchto transformovaných kmeňových buniek úspešne vyliečili myši s cukrovkou 1. typu.

Urobili sme veľký krok vpred, pričom naďalej pracujeme na nevyriešených problémoch. Našťastie, nie sme sami. V rámci odbornej komunity máme vytvorenú silnú sieť pre výskum kmeňových buniek, ktorá je každým dňom silnejšia a sinejšia.

Jedinou otázkou zostáva, kedy povedie táto spolupráca k lieku pre milióny ľudí s cukrovkou 1. typu.

Inzulínová liečba by mala byť čo najjednoduchšia a toto bola vždy naša filozofia. Od lepších liečob po digitálne riešenia sa snažíme zmierniť zaťaženie ľudí s chronickým ochorením a napĺňať rôzne potreby miliónov ľudí s cukrovkou 1. typu.

Z hľadiska cukrovky 1. typu sa vo výskume zameriavame najmä na tieto oblasti:

  • inzulíny reagujúce na glukózu,
  • pripojené pomôcky na podávanie inzulínu,
  • liečba kmeňovými bunkami vedúca k vyliečeniu cukrovky.

Keď spojíme hlas niekoho, kto žije s chronickým ochorením, s našimi vedeckými poznatkami a inžinierskymi schopnosťami, môžeme pokračovať v objavovaní a vývoji inovatívnych inzulínov a systémov ich aplikácie.