Obrázok: Mette Bjergaard, Novo Nordisk, Dánsko

o nás

Kto sme

Objavujeme účinnejšiu liečbu ľudí žijúcich s cukrovkou a inými závažnými chronickými ochoreniami

Obrázok: Mette Bjergaard, Novo Nordisk, Dánsko

Kto sme

Sme globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorá bola založená v roku 1923 a hlavné sídlo má neďaleko Kodane v Dánsku.

Naším cieľom je podnecovať zmeny na porazenie cukrovky a iných vážnych chronických ochorení, ako sú obezita, zriedkavé ochorenia krvi a zriedkavé endokrinologické ochorenia.

Robíme to tak, že sme priekopníkmi vo vedeckých objavoch, rozširujeme prístup k našim liekom a pracujeme na prevencii a konečnom vyliečení ochorení, ktoré liečime.

Zamestnávame viac ako 45 000 ľudí v 80 pobočkách na celom svete a naše produkty sa uvedené na trhoch v 169 krajinách.

Fakty a čísla

16

výrobných zariadení v deviatich krajinách (Alžírsko, Brazília, Čína, Dánsko, Francúzsko, Japonsko, Rusko, Spojené kráľovstvo a USA).

10

výskumných a vývojových centier v piatich krajinách (Čína, Dánsko, India, Spojené kráľovstvo a USA).

39%

našich zamestnancov pôsobí v Dánsku.

169

je počet krajín, v ktorých predávame naše produkty

KARIÉRA

Pracovisko plné možností

Kariéra meniaca život

Sme hrdá spoločnosť zaoberajúca sa biologickými vedami, ktorú spája spoločná práca s cieľom nájsť lepšie liečby pre ľudí trpiacich vážnym chronickým ochorením. 

Naše odvetvie je dynamické. A vedecké pochopenie ochorení, ktoré liečime, a ľudí s týmto ochorením sa každý deň zlepšuje. To je stála pripomienka toho, že to, čo nás dostalo tam, kde sme dnes, nie je nevyhnutne to, čo nás urobí úspešnými v budúcnosti. 

Ako zamestnávateľ si uvedomujeme potrebu experimentovať a usilovať sa o rozmanitosť a inklúziu, ktoré nám pomôžu prijímať lepšie rozhodnutia tým, že sa zohľadnia viaceré perspektívy.

Spoločne meníme životy.

Chceli by ste sa u nás zamestnať?

Veríme v kultúru, v ktorej ustavične vyzývame k tomu, aby sme pozdvihli latku inovácií – myslieť vo väčšom a snažiť sa byť aktívny, aby sme sa rýchlo adaptovali na neprestajne sa meniaci svet, v ktorom žijeme. Príležitostiam sa nikdy nevyhýbame, my sa ich chopíme.

UDRŽATEĽNÉ OBCHODNÉ AKTIVITY

Sociálna a environmentálna zodpovednosť

Porazenie cukrovky

Nedovolíme, aby sa úspech našej spoločnosti definoval stálym nárastom počtu ľudí trpiacich závažnými chronickými ochoreniami, ako je cukrovka 2. typu a obezita.

Neteší nás utrpenie a ťažkosti, ktorým čelia ľudia s chronickým ochorením. V niektorých krajinách predstavuje finančné bremeno spojené s poskytovaním alebo prístupom k zdravotnej starostlivosti ľuďom riziko vážnych zdravotných komplikácií.

Zaviazali sme sa pomáhať spoločnostiam poraziť cukrovku a naša stratégia je jasná – urýchliť prevenciu cukrovky 2. typu a obezity a poskytnúť prístup k cenovo dostupnej starostlivosti pre zraniteľných pacientov v každej krajine.

Náš úspech bude definovaný riešeniami, ktoré prinášame, a zdravím a pohodou ľudí a komunít, ktoré z nich majú úžitok.

Zistite viac o našej stratégii na porazenie cukrovky.

Snaha o nulový vplyv na životné prostredie

Sme prvá farmaceutická spoločnosť, ktorá vo všetkých svojich výrobných zariadeniach používa 100 % obnoviteľnú energiu. Sme na to hrdí, no zároveň sme odhodlaní ísť ešte ďalej.  

S našou stratégiou Circular for Zero (Cirkulárne na nulu) začíname cestu k dosiahnutiu nulového vplyvu na životné prostredie vo všetkých našich obchodných aktivitách.

Budeme aktívne spolupracovať s dodávateľmi, aby sme znížili vplyv na životné prostredie v celom našom dodávateľskom reťazci, znížili emisie CO2 zo všetkých našich prevádzok a prepravy a vyriešili výzvu týkajúcu sa odpadu z produktov po skončení ich životnosti s cieľom eliminovať odpad.

Sledujte našu cestu pri dosahovaní nulového vplyvu.

Marie Darting a Pernille Thomasen, Novo Nordisk, Dánsko

Marie Darting a Pernille Thomasen, Novo Nordisk, Dánsko

Partner, ktorý pomáha realizovať vaše nápady

Úzko spolupracujeme s poprednými univerzitami a biotechnologickými spoločnosťami na celom svete s cieľom spoločne urýchliť objavenie nových liekov.

Neprestajne hľadáme nových partnerov, s ktorými zdieľame doplnkové schopnosti a spoločné záujmy, a otvorene zdieľame nové peptidové a proteínové analógy a protilátky pre predklinický výskum.

Zvedavým a zanieteným vedcom z celého sveta ponúkame jednoduchý a bezplatný prístup k veľmi kvalitným a dobre charakterizovaným zlúčeninám.

Inzulín Novo reklama v roku 1930.
Reklama na inzulín Novo

V roku 1930 dodávala spoločnosť Novo inzulín do približne 40 krajín.

Už takmer 100 rokov meníme oblasť cukrovky

Náš príbeh sa začal v roku 1923, keď dve malé dánske spoločnosti začali vyrábať revolučný nový inzulínový liek, ktorý nedávno objavili dvaja kanadskí vedci.

Keď sa napokon v roku 1989 rozhodli tieto spoločnosti zlúčiť, vznikla spoločnosť Novo Nordisk, pričom táto spoločnosť sa odvtedy rýchlo rozvíja s vedúcim postavením v oblasti starostlivosti o cukrovku, obezitu, hemofíliu a liečbu rastovým hormónom.

Novo Nordisk cesta

Novo Nordisk Way

Novo Nordisk Way je súbor hlavných zásad, ktoré sú základom každého nášho rozhodnutia.  Popisuje to, čím sme, spôsob našej práce a čo chceme dosiahnuť a nastavuje jasné smerovanie našej spoločnosti a našich zamestnancov.   V konečnom dôsledku je to prísľub, ktorý si dávame navzájom – a miliónom pacientov na celom svete, ktorí sa spoliehajú na naše produkty, aby mohli viesť plnohodnotný a zdravý život.

V roku 1923 nastúpili naši dánski zakladatelia na cestu, ktorá mení cukrovku. Dnes máme na celom svete desaťtisíce zamestnancov, ktorí sú zanietení, majú zručnosti a sú odhodlaní meniť veci s cieľom poraziť cukrovku a iné vážne chronické ochorenia.

  • Chceme byť lídrom vo všetkých oblastiach ochorení, v ktorých pôsobíme.
  • Naším kľúčovým príspevkom je objavovanie a vývoj inovatívnych biologických liekov a ich sprístupnenie pacientom na celom svete.
  • Rozširovanie našich obchodných aktivít a dosahovanie konkurencieschopných finančných výsledkov je to, čo nám umožňuje pomáhať pacientom žiť lepší život, ponúknuť atraktívny výnos našim akcionárom a prispievať do našich komunít.
  • Naša obchodná filozofia je založená na rovnováhe medzi finančnými, spoločenskými a environmentálnymi aspektmi – nazývame to „The Triple Bottom Line“ (Trojitý základ).
  • Sme otvorení a čestní, ambiciózni a zodpovední a ku každému sa správame s úctou.
  • Ponúkame ľuďom možnosti, aby mohli naplniť svoj potenciál.
  • Nikdy nerobíme kompromisy v oblasti kvality a obchodnej etiky.

Každý deň musíme robiť ťažké rozhodnutia, vždy myslíme na to, čo je z dlhodobého hľadiska najlepšie pre pacientov, pre našich zamestnancov a akcionárov.

To je naša cesta. To je cesta Novo Nordisk Way.

Zistite viac o tom, ako pracujeme v spoločnosti Novo Nordisk.