Sme globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorá bola založená v roku 1923 a hlavné sídlo má neďaleko Kodane v Dánsku.

Naším cieľom je podnecovať zmeny na porazenie cukrovky a iných vážnych chronických ochorení, ako sú obezita, zriedkavé ochorenia krvi a zriedkavé endokrinologické ochorenia.

Robíme to tak, že sme priekopníkmi vo vedeckých objavoch, rozširujeme prístup k našim liekom a pracujeme na prevencii a konečnom vyliečení ochorení, ktoré liečime.

Zamestnávame viac ako 64 000 ľudí v 80 pobočkách na celom svete a naše produkty sa uvedené na trhoch v 170 krajinách.

Sme hrdá spoločnosť zaoberajúca sa biologickými vedami, ktorú spája spoločná práca s cieľom nájsť lepšie liečby pre ľudí trpiacich vážnym chronickým ochorením. 

Naše odvetvie je dynamické. A vedecké pochopenie ochorení, ktoré liečime, a ľudí s týmto ochorením sa každý deň zlepšuje. To je stála pripomienka toho, že to, čo nás dostalo tam, kde sme dnes, nie je nevyhnutne to, čo nás urobí úspešnými v budúcnosti. 

Ako zamestnávateľ si uvedomujeme potrebu experimentovať a usilovať sa o rozmanitosť a inklúziu, ktoré nám pomôžu prijímať lepšie rozhodnutia tým, že sa zohľadnia viaceré perspektívy.

Spoločne meníme životy.

Nedovolíme, aby sa úspech našej spoločnosti definoval stálym nárastom počtu ľudí trpiacich závažnými chronickými ochoreniami, ako je cukrovka 2. typu a obezita.

Neteší nás utrpenie a ťažkosti, ktorým čelia ľudia s chronickým ochorením. V niektorých krajinách predstavuje finančné bremeno spojené s poskytovaním alebo prístupom k zdravotnej starostlivosti ľuďom riziko vážnych zdravotných komplikácií.

Zaviazali sme sa pomáhať spoločnostiam poraziť cukrovku a naša stratégia je jasná – urýchliť prevenciu cukrovky 2. typu a obezity a poskytnúť prístup k cenovo dostupnej starostlivosti pre zraniteľných pacientov v každej krajine.

Náš úspech bude definovaný riešeniami, ktoré prinášame, a zdravím a pohodou ľudí a komunít, ktoré z nich majú úžitok.

Zistite viac o našej stratégii na porazenie cukrovky.

Sme prvá farmaceutická spoločnosť, ktorá vo všetkých svojich výrobných zariadeniach používa 100 % obnoviteľnú energiu. Sme na to hrdí, no zároveň sme odhodlaní ísť ešte ďalej.  

S našou stratégiou Circular for Zero (Cirkulárne na nulu) začíname cestu k dosiahnutiu nulového vplyvu na životné prostredie vo všetkých našich obchodných aktivitách.

Budeme aktívne spolupracovať s dodávateľmi, aby sme znížili vplyv na životné prostredie v celom našom dodávateľskom reťazci, znížili emisie CO2 zo všetkých našich prevádzok a prepravy a vyriešili výzvu týkajúcu sa odpadu z produktov po skončení ich životnosti s cieľom eliminovať odpad.

Sledujte našu cestu pri dosahovaní nulového vplyvu.

Úzko spolupracujeme s poprednými univerzitami a biotechnologickými spoločnosťami na celom svete s cieľom spoločne urýchliť objavenie nových liekov.

Neprestajne hľadáme nových partnerov, s ktorými zdieľame doplnkové schopnosti a spoločné záujmy, a otvorene zdieľame nové peptidové a proteínové analógy a protilátky pre predklinický výskum.

Zvedavým a zanieteným vedcom z celého sveta ponúkame jednoduchý a bezplatný prístup k veľmi kvalitným a dobre charakterizovaným zlúčeninám.

Náš príbeh sa začal v roku 1923, keď dve malé dánske spoločnosti začali vyrábať revolučný nový inzulínový liek, ktorý nedávno objavili dvaja kanadskí vedci.

Keď sa napokon v roku 1989 rozhodli tieto spoločnosti zlúčiť, vznikla spoločnosť Novo Nordisk, pričom táto spoločnosť sa odvtedy rýchlo rozvíja s vedúcim postavením v oblasti starostlivosti o cukrovku, obezitu, hemofíliu a liečbu rastovým hormónom.

Novo Nordisk Way je súbor hlavných zásad, ktoré sú základom každého nášho rozhodnutia.  Popisuje to, čím sme, spôsob našej práce a čo chceme dosiahnuť a nastavuje jasné smerovanie našej spoločnosti a našich zamestnancov.   V konečnom dôsledku je to prísľub, ktorý si dávame navzájom – a miliónom pacientov na celom svete, ktorí sa spoliehajú na naše produkty, aby mohli viesť plnohodnotný a zdravý život.

V roku 1923 nastúpili naši dánski zakladatelia na cestu, ktorá mení cukrovku. Dnes máme na celom svete desaťtisíce zamestnancov, ktorí sú zanietení, majú zručnosti a sú odhodlaní meniť veci s cieľom poraziť cukrovku a iné vážne chronické ochorenia.

  • Chceme byť lídrom vo všetkých oblastiach ochorení, v ktorých pôsobíme.
  • Naším kľúčovým príspevkom je objavovanie a vývoj inovatívnych biologických liekov a ich sprístupnenie pacientom na celom svete.
  • Rozširovanie našich obchodných aktivít a dosahovanie konkurencieschopných finančných výsledkov je to, čo nám umožňuje pomáhať pacientom žiť lepší život, ponúknuť atraktívny výnos našim akcionárom a prispievať do našich komunít.
  • Naša obchodná filozofia je založená na rovnováhe medzi finančnými, spoločenskými a environmentálnymi aspektmi – nazývame to „The Triple Bottom Line“ (Trojitý základ).
  • Sme otvorení a čestní, ambiciózni a zodpovední a ku každému sa správame s úctou.
  • Ponúkame ľuďom možnosti, aby mohli naplniť svoj potenciál.
  • Nikdy nerobíme kompromisy v oblasti kvality a obchodnej etiky.

Každý deň musíme robiť ťažké rozhodnutia, vždy myslíme na to, čo je z dlhodobého hľadiska najlepšie pre pacientov, pre našich zamestnancov a akcionárov.

To je naša cesta. To je cesta Novo Nordisk Way.

Zistite viac o tom, ako pracujeme v spoločnosti Novo Nordisk.