U väčšiny ľudí sa rastový hormón prirodzene vytvára v podmozgovej žľaze (hypofýze). Už z názvu je zrejmé, že rastový hormón zodpovedá za náš rast. Podieľa sa však aj na mnohých iných dôležitých funkciách v organizme, napríklad:

  • na raste silných a zdravých kostí,
  • na regulácii metabolizmu, konkrétne na rovnováhe medzi svalovou hmotou a tukom,
  • na vývoji a udržiavaní telesných orgánov,
  • na celkovo dobrom zdravotnom stave a dostatku energie.

Čo je príčina nedostatočného rastu?

Existuje mnoho dôvodov, prečo dieťa rastie pomalšie ako jeho vrstovníci či súrodenci. Niektoré z nich sú úplne neškodné a nemajú vplyv na zdravie dieťaťa. Niektoré deti rastú napríklad pomalšie ako iné deti a neskôr ich môžu vzrastom aj dobehnúť.

Existujú však aj oveľa vážnejšie dôvody, prečo dieťa nerastie tak, ako by malo. Tieto dôvody sa môžu pohybovať od zlej výživy po určité ochorenia (napr. ochorenie obličiek alebo pečene). Dôvodom môže byť aj to, že ich telo nevytvára dostatok rastového hormónu, ktorý je zodpovedný za ich rast.

Ľudský rastový hormón (hGH) alebo liečba rastovým hormónom (GHT) je substitučná liečba biosyntetickým hormónom. Tento biosyntetický hormón je rovnaký ako hormón, ktorý telo prirodzene vytvára. Keďže je to bielkovina, musí sa podávať injekčne, aby fungovala tak, ako má.

GHT sa zvyčajne používa na liečbu detí, ktoré pre základné ochorenie nerastú. Môže sa používať aj na liečbu dospelých s nedostatkom rastového hormónu.

Pre deti, ktoré si musia každý deň podávať injekcie s rastovým hormónom, majú veľký význam zlepšenia a pokroky v dizajne pomôcok na injekčné podávanie. Dnes si možno vybrať injekčné perá s rôznymi užitočnými funkciami.

Priekopnícke pokroky v liečbe rastovými hormónmi sme začali pred viac ako 30 rokmi a o tri desaťročia neskôr naša liečba porúch rastu stále pomáha ľuďom na celom svete.

Naši vedci, ktorí chcú našim pacientom priniesť inovatívne riešenia, využili naše dlhoročné skúsenosti v proteínovom inžinierstve na vývoj dlhodobo pôsobiaceho rastového hormónu vhodného na liečbu s frekvenciou podávania raz týždenne.