Cukrovka 2. typu je zložité chronické ochorenie, ktoré nastáva vtedy, keď telo nedokáže vytvárať dostatok inzulínu, alebo ho nedokáže efektívne použiť. Ľudia s cukrovkou 2. typu sa musia liečiť, aby dostali hladinu inzulínu a glukózy v krvi pod kontrolu.

Inzulín je hormón, ktorý sa vytvára v pankrease a kontroluje množstvo glukózy v krvi. Príliš málo inzulínu znamená, že telo nedokáže absorbovať glukózu z jedla, ktoré zjeme. Keď nastane takáto situácia, hladiny glukózy v krvi sa zvýšia a časom môžu tieto zvýšené hladiny poškodiť krvné cievy a znížiť prísun kyslíka a krvi bohatej na živiny do orgánov a nervov.

Ľudia s cukrovkou 2. typu, ktorých telá nereagujú dobre na inzulín, alebo sú voči nemu odolné voči, môžu potrebovať liečbu, ktorá pomôže ich telám lepšie spracovávať glukózu. Tým možno zabrániť dlhodobým komplikáciám.

Každý deň pracujeme na zlepšovaní možností liečby pre ľudí s cukrovkou 2. typu. Od účinnejších liekov až po spôsob ich používania nenechávame kameň na kameni.

Naši vedci pracujú s jednoduchým cieľom – identifikovať nenaplnené potreby pri chronickom ochorení a premietnuť ich do nových možností liečby. Jednou z takýchto myšlienok je prechod od injekcií na tabletky pri liečbe cukrovky 2. typu. 

Toto bol cieľ už mnoho rokov, no problémom bol tráviaci systém. Po prehltnutí enzýmy natrávia biologické lieky (ako napr. inzulín) podobne, ako sa to deje s jedlom. Potrebujeme nájsť spôsob, ako dostať biologické lieky cez tráviaci systém do krvného obehu v neporušenom stave.

Nedávno sme dosiahli úspech, pretože sme dokázali, že syntetická verzia hormónu s názvom glukagónu podobný peptid 1 (GLP-1) sa môže užívať vo forme tablety. Hormón GLP-1 sa prirodzene vytvára v čreve a uvoľňuje sa v reakcii na jedlo. GLP-1 po uvoľnení stimuluje tvorbu inzulínu v pankrease, čím znova znižuje množstvo glukózy v krvi.

Toto je prvá liečba cukrovky 2. typu s agonistom receptora GLP-1, ktorá sa užíva ústami. Veríme, že čoskoro ponúkneme širšie spektrum takýchto perorálnych liečob (podávaných ústami). A nielen pre cukrovku, ale aj pre iné vážne chronické ochorenia, ktorých výskumom sa zaoberáme.

Už takmer 100 rokov objavujeme nové spôsoby injekčného podania inzulínu. K tomu prispelo naše odhodlanie, aby bolo podávanie liekov čo najjednoduchšie a najpohodlnejšie.

V prvom rade začíname s ľuďmi s cukrovkou 2. typu, načúvame ich problémom, ktoré majú pri podávaní si liečby, a snažíme sa porozumieť tomu, ako zariadiť, aby bola liečba bezpečnejšia a jednoduchšia.

Používame vedecké metódy od antropológie po biochémiu, aby sme získali údaje a dokázali nasmerovať náš výskum, inžinierske zručnosti a skúsenosti.

Z hľadiska cukrovky 2. typu sa vo výskume zameriavame najmä na tieto oblasti:

  • inzulíny reagujúce na glukózu,
  • komunikujúce pomôcky,
  • perorálne antidiabetiká,
  • kardiovaskulárne prínosy,
  • zníženie hmotnosti.