Prečo nemá tak veľa ľudí prístup k zdravotnej starostlivosti?

Milióny ľudí s cukrovkou a zriedkavými ochoreniami krvi nemajú prístup k život zachraňujúcemu lieku, ktorý potrebujú. V niektorých prípadoch sú lieky príliš drahé alebo cesta za lekárom alebo pre vyzdvihnutie predpisu je príliš dlhá a spojená s ušlou mzdou. 

V extrémnych prípadoch nie je k dispozícii žiadny lekár, neexistuje zdravotnícka klinika alebo lekáreň s liekmi viazanými na lekársky predpis. 

Pravda je taká, že v súčasnosti sa lieči len časť pacientov a túto medzeru musíme vyplniť, aby ľudia získali prístup k cenovo dostupným liekom a k starostlivosti, ktorú potrebujú. 

Prekážky sú zložité a medzi jednotlivými krajinami sa líšia, ale zo skúseností vieme, že zmena je možná.

Naším cieľom je sprístupniť lieky, ktoré máme k dispozícii, čo najväčšiemu počtu ľudí s cukrovkou, zriedkavými ochoreniami krvi a zriedkavými endokrinologickými ochoreniami a zároveň riešiť meniace sa úrovne cenovej dostupnosti. 

Aj keď sú verejné zdravotné údaje o deťoch s cukrovkou 1. typu obmedzené, neúnosná pravda je taká, že v mnohých najchudobnejších krajinách sveta len málo detí žije dostatočne dlho na to, aby sa stihli zaevidovať v registroch.

Vďaka nášmu programu Changing Diabetes® in Children dostali deti s cukrovkou 1. typu v 208 klinikách v 14 krajinách s nízkymi a stredne vysokými príjmami starostlivosť a život zachraňujúci inzulín. Dnes sa v rámci tohto programu poskytuje zdravotná starostlivosť, inzulín a zásoby viac ako 26 000 deťom. Naším ďalším cieľom je rozšírenie programu tak, aby do roku 2030 zahŕňal 100 000 detí.

Na predchádzajúcom videu spoznajte superstar s cukrovkou 1. typu – Bilguissu z Guiney. Bilguissa patrí medzi novú generáciu detí a mladých dospelých s cukrovkou 1. typu v Guinei. Vďaka pomoci lekárov a zdravotných sestier z kliniky Changing Diabetes® in Children je dnes reflektívnou vodkyňou komunity plnou nádeje, ktorá dokáže sama zvládať svoju cukrovku a pre svojich mladších rovesníkov je usmernením a inšpiráciou.

V krajinách s nízkymi a stredne vysokými príjmami venujeme osobitnú pozornosť najzraniteľnejším ľuďom s cukrovkou. Vo viac ako dvoch tretinách krajín, v ktorých pôsobíme, sme zriadili programy cenovej dostupnosti a prístupnosti, aby sme pomáhali pacientom v núdzi. 

Tieto programy slúžia na odpovedanie náročných otázok, napríklad:

  • Ako začleniť do programov cenovej dostupnosti viac pacientov?
  • Ako navrhnúť inzulíny, ktoré nevyžadujú uschovávanie v chlade a dopraviť ich tak ďalej?
  • Ako zjednodušiť reťazce na dodávanie liekov, aby bolo možné , znížiť cenu?

Sme pevne odhodlaní venovať sa týmto otázkam, aby bol inzulín dostupný pre všetkých. Prečítajte si a zistite viac o našom záväzku v podobe cenovo dostupnej liečby a prístupu k diabetologickej starostlivosti. 

Zaviazali sme sa, že aj naďalej budeme mať v našom portfóliu produktov inzulín za nízke ceny a ľudský inzulín budeme vyrábať a sprístupňovať aj v ďalších rokoch. To je náš záväzok – zabezpečiť prístup k inzulínu (Access to Insulin Commitment). 

Vďaka našej stratégii na porazenie cukrovky (Defeat Diabetes) znižujeme cenový strop pre krajiny s nízkymi a stredne vysokými príjmami a zároveň pracujeme na rozširovaní programov cenovej dostupnosti v USA a tiež v ostatných krajinách na svete.

Cenovo dostupný inzulín v krajinách s nízkymi a stredne vysokými príjmami

V roku 2001 sme zaviedli prelomovú politiku na znižovanie ceny ľudského inzulínu pre ľudí s najobmedzenejšími zdrojmi. Dnes sa táto politika týka celkovo 76 krajín, čo pokrýva tretinu svetovej populácie diabetikov, a aj vybraných humanitárnych organizácií.

Náš záväzok je založený na týchto princípoch:

  • Aj naďalej budeme popredným dodávateľom ľudského inzulínu za nízke ceny na svete.
  • Zaručujeme, že  mnoho ďalších rokov budeme poskytovať ľudský inzulín za nízke ceny v najchudobnejších častiach sveta, vrátane najmenej rozvinutých krajín podľa definície OSN, ďalších krajín s nízkym príjmom podľa definície Svetovej banky a krajín so stredne vysokými príjmami, v ktorých veľké populácie s nízkym príjmom nemajú dostatočné zdravotné poistenie, a tiež vybraných humanitárnych organizácií s globálnym pôsobením.
  • Zaručíme cenový strop pre ľudský inzulín v podobe 3 USD za liekovku.
  • Budeme riešiť problémy s distribúciou inzulínu a kapacitou zdravotnej starostlivosti, ktoré často bránia tomu, aby sa lacný inzulín dostal k tým najzraniteľnejším ľuďom.

Súčasťou príspevku spoločnosti Novo Nordisk k podpore prístupu k starostlivosti je náš trvalý dlhodobý finančný záväzok k nadácii World Diabetes Foundation. 

Nadáciu World Diabetes Foundation založila v roku 2002 spoločnosť Novo Nordisk ako nezávislú nadáciu určenú na prevenciu a liečbu cukrovky v rozvojových krajinách. Nadácia podporuje udržateľné partnerstvá a pomáha ostatným robiť viac.

Náš aktuálny príspevok nadácii je 1,69 miliardy dánskych korún (277 miliónov amerických dolárov), pričom táto suma pokrýva obdobie do roku 2024.

Zistite viac o nadácii World Diabetes Foundation

V niektorých krajinách sa môžu ľudia s hemofíliou nachádzať v situácii, kedy nie sú oprávnení skladovať svoj liek na hemofíliu doma. Napríklad počas pandémie ochorenia COVID-19 nemôže mnoho ľudí prísť do nemocnice za účelom liečby. 

Keď sa ľudia so zriedkavými ochoreniami krvi dostanú do takýchto situácií, spolupracujeme s miestnymi zdravotníckymi úradmi a partnerskými organizáciami s cieľom poskytnúť finančnú podporu a doručiť im liek až domov. 

Na zabezpečenie jasných a transparentných vzťahov sú naše iniciatívy navrhnuté v spolupráci so zákonodarcami s cieľom podporiť služby týkajúce sa školenia pacientov, doručovania liekov a ich skladovania.

Zistite viac o našej nadácii, ktorá pomáha ľuďom s hemofíliou získať prístup k starostlivosti. 

Nadácia Novo Nordisk Haemophilia Foundation je nezisková organizácia, ktorá udeľuje granty a snaží sa zlepšiť prístup ľudí s hemofíliou a zriedkavými krvácavými poruchami z rozvojových a rozvíjajúcich sa krajín k starostlivosti.

Hemofília je dedičná krvácavá porucha, ktorá postihuje jedného človeka z 10 000 ľudí. Keďže traja zo štyroch ľudí s hemofíliou žijú v rozvojových krajinách, existuje naliehavá potreba zabezpečiť im prístup k diagnostike a adekvátnej starostlivosti.

Zistite viac o nadácii Novo Nordisk Haemophilia Foundation