Obrázok: Otavio Domingos da Costa pochádza z Brazílie a má cukrovku 2. typu a je obézny.

UDRŽATEĽNÉ OBCHODNÉ AKTIVITY

Prevencia chronických ochorení

Môže existovať budúcnosť, v ktorej bude menej ľudí trpieť cukrovkou 2. typu a obezitou

Obrázok: Otavio Domingos da Costa pochádza z Brazílie a má cukrovku 2. typu a je obézny.

Prevencia chronických ochorení

Existuje mnoho dôvodov, prečo chronické ochorenia (napr. cukrovka 2. typu a obezita) sú už desaťročia na vzostupe. Za niektorými z nich stoja rizikové faktory, ktorým nemožno predísť (napr. genetické faktory), a jednoduchý fakt, že ľudia žijú dlhšie.

Ak neurobíme nič, čo by tento nárast zastavilo, výsledkom bude len viac trpiacich ľudí a väčšie náklady na zdravotnú starostlivosť. Našimi zákazníkmi sú systémy zdravotnej starostlivosti a ľudia vyžívajúci naše liečby. Ak neurobíme nič na predchádzanie chronických ochorení, ako spoločnosť nenaplníme naše hodnoty a ani nebudeme smerovať k udržateľným obchodným aktivitám.

Existujú však oblasti, kde majú preventívne opatrenia pozitívny efekt. Rastúca urbanizácia, sociálnoekonomické nerovnosti, menej aktívny životný štýl a horšia strava. Tieto oblasti patria (často v kombinácii) k hlavným dôvodom, prečo sa cukrovka 2. typu a obezita diagnostikujú čoraz väčšiemu množstvu ľudí.

Chceme sklopiť krivku nárastu cukrovky 2. typu a obezity. Niet pochýb o tom, že základom je prevencia.

Čítajte ďalej a zistite, ako pracujeme na prevencii chronických ochorení

Musíme zastaviť nárast chronických ochorení

Ako líder v oblasti diabetologickej starostlivosti máme záväzok voči zdraviu ľudí a obchodný záujem na tom, aby boli systémy zdravotnej starostlivosti odolné a mohli si tak dovoliť naše inovácie pre diabetikov. Ak chceme bojovať s prevalenciou cukrovky 2. typu aj obezity, musíme prijať opatrenia na zastavenie týchto ochorení ešte skôr, ako prepuknú. V súčasnosti sa zameriavame na tieto dva hlavné body – zdravie v mestách a nadváha a obezita v detstve.

Program Cities Changing Diabetes (Mestá meniace cukrovku)

Prevencia cukrovky 2. typu v mestách

Dvaja z troch ľudí s cukrovkou 2. typu žijú v meste. Spôsob, akým sú mestské oblasti navrhnuté, postavené a ako fungujú, mení spôsob nášho života a v niektorých prípadoch zvyšuje náchylnosť na cukrovku 2. typu. 

Spolu s univerzitou University College London a kodanským diabetologickým centrom Steno Diabetes Center Copenhagen (stránky v anglickom jazyku) sme vytvorili pojem „mestská cukrovka“, aby sme poukázali na rizikový faktor, ktorý je vlastný mestám. Spoločne sme iniciovali globálne partnerstvo s názvom Cities Changing Diabetes (Mestá meniace cukrovku).

Vo viac ako 25 mestách na celom svete upozorňujeme na cukrovku 2. typu ako na zásadný zdravotný problém v mestách. Spolupracujeme s viac ako 100 partnermi na zlepšovaní výskumu a informovaní o politikách s cieľom navrhnúť intervencie, ktoré majú zmysluplný vplyv na frontovú líniu ochorenia.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom boji s mestskou cukrovkou, prejdite na Cities Changing Diabetes (v anglickom jazyku).

Nadváha a obezita v detstve sú vecou každého z nás

Prevencia obezity v detstve

Na celom svete trpí nadváhou 40 miliónov detí mladších ako päť rokov, čím sú vystavené riziku včasného nástupu cukrovky 2. typu a tiež je to silný prediktor obezity v dospelosti.

Tieto deti môžu tiež čeliť problémom pri snažení sa a dosahovaní svojho plného potenciálu. Nadváha môže prispieť k stigmatizácii, zlej socializácii a emocionálnym problémom a v niektorých prípadoch k zníženému dosiahnutému vzdelaniu.

Spoločne s UNICEFOM pracujeme na prevencii nadváhy a obezity detí. Počnúc Mexikom a Kolumbiou, ale so širším regionálnym a globálnym dosahom a vplyvom sa partnerstvo zameriava na posunutie príbehu týkajúceho sa prevencie nadváhy a obezity od zamerania sa na individuálnu zodpovednosť k potrebe riešenia prostredí podporujúcich obezitu.

Sme presvedčení o tom, že každé dieťa by malo mať možnosť dobre rásť v meniacom sa svete a naplniť svoj potenciál. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo sa urobilo na zlepšenie stavu detí na celom svete, navštívte internetovú stránku UNICEFU