Existuje mnoho dôvodov, prečo chronické ochorenia (napr. cukrovka 2. typu a obezita) sú už desaťročia na vzostupe. Za niektorými z nich stoja rizikové faktory, ktorým nemožno predísť (napr. genetické faktory), a jednoduchý fakt, že ľudia žijú dlhšie.

Ak neurobíme nič, čo by tento nárast zastavilo, výsledkom bude len viac trpiacich ľudí a väčšie náklady na zdravotnú starostlivosť. Našimi zákazníkmi sú systémy zdravotnej starostlivosti a ľudia vyžívajúci naše liečby. Ak neurobíme nič na predchádzanie chronických ochorení, ako spoločnosť nenaplníme naše hodnoty a ani nebudeme smerovať k udržateľným obchodným aktivitám.

Existujú však oblasti, kde majú preventívne opatrenia pozitívny efekt. Rastúca urbanizácia, sociálnoekonomické nerovnosti, menej aktívny životný štýl a horšia strava. Tieto oblasti patria (často v kombinácii) k hlavným dôvodom, prečo sa cukrovka 2. typu a obezita diagnostikujú čoraz väčšiemu množstvu ľudí.

Chceme sklopiť krivku nárastu cukrovky 2. typu a obezity. Niet pochýb o tom, že základom je prevencia.

Čítajte ďalej a zistite, ako pracujeme na prevencii chronických ochorení

Dve tretiny ľudí s ochorením diabetes mellitus 2. typu žijú v mestách. Spôsob, akým sú projektované, budované a prevádzkované mestské sídla, mení náš spôsob života a v niektorých prípadoch to zvyšuje náchylnosť na mnohé vážne chronické choroby. 

Vo vyše 50 mestách na celom svete upriamujeme pozornosť na vážne chronické choroby ako zásadné zdravotné problémy v mestách.

S globálnymi partnermi spolupracujeme na skvalitnení výskumu a pravidiel informovanosti, ktoré povedú k vypracovaniu opatrení so zmysluplným vplyvom na chronické choroby v prvej línii.

Viac informácií na stránke Cities for Better Health.

Na celom svete trpí nadváhou 40 miliónov detí mladších ako päť rokov, čím sú vystavené riziku včasného nástupu cukrovky 2. typu a tiež je to silný prediktor obezity v dospelosti.

Tieto deti môžu tiež čeliť problémom pri snažení sa a dosahovaní svojho plného potenciálu. Nadváha môže prispieť k stigmatizácii, zlej socializácii a emocionálnym problémom a v niektorých prípadoch k zníženému dosiahnutému vzdelaniu.

Spoločne s UNICEFOM pracujeme na prevencii nadváhy a obezity detí. Počnúc Mexikom a Kolumbiou, ale so širším regionálnym a globálnym dosahom a vplyvom sa partnerstvo zameriava na posunutie príbehu týkajúceho sa prevencie nadváhy a obezity od zamerania sa na individuálnu zodpovednosť k potrebe riešenia prostredí podporujúcich obezitu.

Sme presvedčení o tom, že každé dieťa by malo mať možnosť dobre rásť v meniacom sa svete a naplniť svoj potenciál. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo sa urobilo na zlepšenie stavu detí na celom svete, navštívte internetovú stránku UNICEFU