Existuje mnoho dôvodov, prečo chronické ochorenia (napr. cukrovka 2. typu a obezita) sú už desaťročia na vzostupe. Za niektorými z nich stoja rizikové faktory, ktorým nemožno predísť (napr. genetické faktory), a jednoduchý fakt, že ľudia žijú dlhšie.

Ak neurobíme nič, čo by tento nárast zastavilo, výsledkom bude len viac trpiacich ľudí a väčšie náklady na zdravotnú starostlivosť. Našimi zákazníkmi sú systémy zdravotnej starostlivosti a ľudia vyžívajúci naše liečby. Ak neurobíme nič na predchádzanie chronických ochorení, ako spoločnosť nenaplníme naše hodnoty a ani nebudeme smerovať k udržateľným obchodným aktivitám.

Existujú však oblasti, kde majú preventívne opatrenia pozitívny efekt. Rastúca urbanizácia, sociálnoekonomické nerovnosti, menej aktívny životný štýl a horšia strava. Tieto oblasti patria (často v kombinácii) k hlavným dôvodom, prečo sa cukrovka 2. typu a obezita diagnostikujú čoraz väčšiemu množstvu ľudí.

Chceme sklopiť krivku nárastu cukrovky 2. typu a obezity. Niet pochýb o tom, že základom je prevencia.

Čítajte ďalej a zistite, ako pracujeme na prevencii chronických ochorení

Dvaja z troch ľudí s cukrovkou 2. typu žijú v meste. Spôsob, akým sú mestské oblasti navrhnuté, postavené a ako fungujú, mení spôsob nášho života a v niektorých prípadoch zvyšuje náchylnosť na cukrovku 2. typu. 

Spolu s univerzitou University College London a kodanským diabetologickým centrom Steno Diabetes Center Copenhagen (stránky v anglickom jazyku) sme vytvorili pojem „mestská cukrovka“, aby sme poukázali na rizikový faktor, ktorý je vlastný mestám. Spoločne sme iniciovali globálne partnerstvo s názvom Cities Changing Diabetes (Mestá meniace cukrovku).

Vo viac ako 40 mestách na celom svete upozorňujeme na cukrovku 2. typu ako na zásadný zdravotný problém v mestách. Spolupracujeme s viac ako 150 partnermi na zlepšovaní výskumu a informovaní o politikách s cieľom navrhnúť intervencie, ktoré majú zmysluplný vplyv na frontovú líniu ochorenia.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom boji s mestskou cukrovkou, prejdite na Cities Changing Diabetes (v anglickom jazyku).

Na celom svete trpí nadváhou 40 miliónov detí mladších ako päť rokov, čím sú vystavené riziku včasného nástupu cukrovky 2. typu a tiež je to silný prediktor obezity v dospelosti.

Tieto deti môžu tiež čeliť problémom pri snažení sa a dosahovaní svojho plného potenciálu. Nadváha môže prispieť k stigmatizácii, zlej socializácii a emocionálnym problémom a v niektorých prípadoch k zníženému dosiahnutému vzdelaniu.

Spoločne s UNICEFOM pracujeme na prevencii nadváhy a obezity detí. Počnúc Mexikom a Kolumbiou, ale so širším regionálnym a globálnym dosahom a vplyvom sa partnerstvo zameriava na posunutie príbehu týkajúceho sa prevencie nadváhy a obezity od zamerania sa na individuálnu zodpovednosť k potrebe riešenia prostredí podporujúcich obezitu.

Sme presvedčení o tom, že každé dieťa by malo mať možnosť dobre rásť v meniacom sa svete a naplniť svoj potenciál. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo sa urobilo na zlepšenie stavu detí na celom svete, navštívte internetovú stránku UNICEFU