Udržateľné podnikanie

Nulový vplyv na životné prostredie

Prijímame kruhové myslenie s cieľom dosiahnuť nulový vplyv na životné prostredie

Nulový vplyv na životné prostredie

Environmentálne problémy neboli nikdy dôležitejšie a naliehavejšie ako dnes.

Stúpajúca spotreba, industrializácia a urbanizácia ohrozujú nielen udržateľnosť prostredia, v ktorom žijeme, ale aj zdravie ľudí na celom svete. 

Na výrobu liekov každý rok spotrebujeme miliardy litrov vody a veľké množstvo energie a zdrojov. Naše emisie CO2 stále rastú, najmä v dôsledku prepravy.

Distribuujeme stovky miliónov liekoviek a injekčných pier ľuďom, ktorí ich potrebujú – a stúpa požiadavka na naše život zachraňujúce liečby. Naše produkty sú vyrobené z veľmi kvalitných materiálov, no po použití väčšina z nich končí na skládke.

To nás stavia do popredia medzi niektoré najväčšie environmentálne problémy: klimatická zmena, nedostatok vody a zdrojov, znečistenie a plastový odpad.

Aby sme ukazovali cestu a boli v čele zmeny, zaujali sme odvážny a široký celofiremný postoj k riešeniu environmentálnych problémov.

Osvojili sme si novú environmentálnu stratégiu so snahou mať nulový vplyv na životné prostredie.

Ako sa dostaneme na nulu?

Naša stratégia nulového vplyvu na životné prostredie sa nazýva Circular for Zero (Cirkulárne na nulu). Vieme, že mnoho ľudí a organizácií pracuje na tom, aby sa cirkulárna ekonomika stala realitou. Chceme byť súčasťou takejto zmeny.

Cirkulárne na nulu

Kvôli našej stratégii musíme hľadať nové spôsoby dizajnovania produktov tak, aby ich bolo možné recyklovať alebo opätovne použiť, musíme transformovať naše obchodné aktivity tak, aby sa minimalizovala spotreba a odpad a spolupracovať s dodávateľmi, ktorí sa snažia o ten istý cieľ ako my.

Už sme urobili prvé kroky smerom k nulovému vplyvu na životné prostredie. Ale vždy hľadáme nové spôsoby, ako urobiť viac. Veríme, že odpovede prídu s tým, ako zmeníme svoje obchodné myslenie na cirkulárne, pri ktorom sa budú naše produkty a materiály ustavične používať. 

Tri spôsoby, ako dosiahnuť nulový vplyv

Zameriavame sa na to, ako používame elektrickú energiu, ako navrhujeme naše produkty a tiež sa sústreďujeme na našich dodávateľov.
Vložený majetok.
Program Cities Changing Diabetes (Mestá meniace cukrovku)

Kodaň

Klimatická zmena a cukrovka 2. typu

Mestá ponúkajú možnosť vyhrať nad klimatickou zmenou aj nad cukrovkou 2. typu. Obe zdieľajú podobné vzorce v ľudskom správaní, ktoré zhoršujú globálne otepľovanie a stúpajúci výskyt ochorenia.

V súčasnosti spolupracujeme s partnermi z 25 veľkých miest na celom svete, aby sme podporovali prevenciu ochorenia prostredníctvom vzdelávania a priamych intervencií. 

Tieto partnerstvá sú súčasťou programu Cities Changing Diabetes (Mestá meniace cukrovku). Program Cities Changing Diabetes (Mestá meniace cukrovku) je od roku 2015 samostatným spoločenským hnutím, ktoré mobilizuje viaceré zainteresované strany v snahe riešiť rastúce problémy s cukrovkou 2. typu a budovať zdravšie prostredie.

Zistite viac o tom, ako zlepšujeme zdravie a pohodu v mestách.

 

Náš záväzok

Byť súčasťou väčšieho hnutia je jediný spôsob, ako dokážeme dosiahnuť nulový vplyv na životné prostredie.