Obrázok: Olivia Aka je zaradená do nášho programu Changing Diabetes® in Children, Ivory Coast

o nás

Porazenie cukrovky

Porážka cukrovky je našou hlavnou sociálnou zodpovednosťou

Obrázok: Olivia Aka je zaradená do nášho programu Changing Diabetes® in Children, Ivory Coast

Porazenie cukrovky

Porazenie cukrovky je naša hlavná spoločenská zodpovednosť

Naša stratégia spoločenskej zodpovednosti zahŕňa nové dlhodobé ambície v troch oblastiach, ktoré sú mimoriadne dôležité pre zdravie jednotlivcov a aj pre verejné zdravie:

  • prevencia nárastu cukrovky 2. typu a obezity,
  • poskytovanie prístupu k cenovo dostupnej starostlivosti pre zraniteľných pacientov v každej krajine,
  • podpora inovácií na zlepšovanie životov. 

V súčasnosti jeden človek z 11 ľudí na celom svete trpí cukrovkou, pričom sa predpokladá, že do roku 2045 toto číslo stúpne na jedného človeka z deviatich, ak sa neprijmú nijaké opatrenia.

Cukrovka vo veľkej miere zaťažuje systémy zdravotnej starostlivosti a my sme aj naďalej odhodlaní spolupracovať so zdravotníckymi úradmi a inými partnermi v krajinách, v ktorých pôsobíme, pri prevencii a liečbe cukrovky.   

Prvé kroky v rámci našej stratégie na porazenie cukrovky

Každý krok dokáže meniť životy

Žiadne dieťa by nemalo zomrieť kvôli cukrovke 1. typu 

Rozširujeme svoj program Changing Diabetes® in Children tak, aby v ňom bolo do roku 2030 zaradených 100 000 detí. V našom programe už teraz pomáhame 25 000 deťom s cukrovkou 1. typu získať prístup k zdravotnej starostlivosti a liekom zachraňujúcim život v prostrediach s malými zdrojmi.

Cenovo dostupný ľudský inzulín v krajinách s nízkymi a stredne vysokými príjmami

V 76 krajinách s nízkymi a stredne vysokými príjmami znižujeme cenový strop pre ľudský inzulín zo 4 USD na 3 USD za liekovku. Toto je zásadné rozšírenie nášho záväzku zabezpečiť prístup k inzulínu (Access to Insulin Commitment), aby sme posilnili svoje úsilie dostať lacný inzulín k najzraniteľnejším ľuďom.

Lepšia starostlivosť pre zraniteľné populácie

Do roku 2023 rozšírime svoj program Partnering for Change (Partnerstvom za zmenu) o Medzinárodný výbor Červeného kríža a Dánsky červený kríž a poskytneme dar 15 miliónov dánskych korún.  Vďaka spoločnému úsiliu pomáha program tým najzraniteľnejším skupinám pacientov počas humanitárnych kríz.

Naše snahy o porazenie cukrovky

Dav v meste prechádzky okolo.

Prevencia cukrovky 2. typu v mestách

Takmer dve tretiny všetkých diabetikov žijú v urbanizovaných oblastiach, pričom mestá sú dôležitý ústredný bod na riešenie tohto problému. Pri riešení nárastu cukrovky 2. typu v mestskom prostredí spolupracujeme s viac ako 25 mestami.

Deti a žena v Bangalore, India, sa posadil.

Poskytovanie starostlivosti deťom s cukrovkou 1. typu

Náš program Changing Diabetes® in Children zabezpečuje v krajinách s nízkymi a stredne vysokými príjmami starostlivosť a inzulín zachraňujúci život pre deti s cukrovkou 1. typu. V spolupráci s partnerskými organizáciami sme zriadili 208 kliník v 14 krajinách.

Schody vo vnútri vlakovej stanice

Spolupráca s UNICEFOM

Na celom svete trpí nadváhou 40 miliónov detí mladších ako päť rokov, čím sú mnohí mladí ľudia vystavení riziku včasného nástupu cukrovky 2. typu. Spoločne s UNICEFOM pracujeme na prevencii detskej nadváhy a obezity a na podpore akcií, ktoré majú vplyv.