Naše  hlásenia sťažností a vedľajších účinkov nám pomáhajú zaistiť bezpečné používanie našich produktov. Ak ste v súvislosti s produktom spoločnosti Novo Nordisk zaznamenali problém alebo vedľajší účinok, bez váhania sa obráťte aj na spoločnosť Novo Nordisk. Pošlite nám mail na adresu: SKBRCONTACT@novonordisk.com alebo zavolajte na číslo +421 2 5710 3011.

Ak vy alebo osoba, v mene ktorej posielate hlásenie, momentálne trpíte závažnými vedľajšími účinkami, pred samotným nahlásením vedľajšieho účinku navštívte miestneho lekára alebo iného zdravotníka.

Ako nahlasovať sťažnosť alebo vedľajší účinok

Po zaslaní žiadosti o prijatie do zamestnania môžete stav náborového procesu sledovať prihlásením sa do svojho profilu a výberom rozbaľovacej možnosti Jobs Applied (Podané žiadosti).

Ak chcete získať prístup k svojmu profilu mimo procesu podávania žiadosti, budete musieť zvoliť pozíciu na webovej stránke a kliknúť na možnosť Apply now (Podať žiadosť teraz).  Po kliknutí na možnosť Apply now (Podať žiadosť teraz) vás presmerujeme na stránku pozície, kde môžete v hornej lište s ponukou zvoliť možnosť View profile (Zobraziť profil), prihlásiť sa a otvoriť rozbaľovaciu možnosť Jobs Applied (Podané žiadosti). 

Po prihlásení si budete môcť zobraziť pozíciu/pozície, na ktoré ste sa prihlásili, taktiež si budete môcť zobraziť žiadosť/žiadosti a ich stav.  

Áno. Životopis uvedený vo vašom profile si môžete upraviť, ak je váš profil v systéme stále aktívny.

Po prihlásení sa do profilu sa dostanete na obrazovku s profilom kandidáta, kde môžete zvoliť možnosť My Documents (Moje dokumenty).

Tu môžete nahrať súbory z vášho zariadenia, drop boxu alebo google drivu.  Upozorňujeme, že nahratý môže byť len jeden životopis.

 

Po podaní žiadosti o prijatie na pracovnú pozíciu v spoločnosti Novo Nordisk dostanete automatické potvrdenie o prijatí vašej žiadosti.

Pracovníci oddelenia na získavanie talentov (Talent Acquisition) si preštudujú váš životopis a záujem v súvislosti s požiadavkami na danú pozíciu.  Ak bude záujem na tom, aby ste postúpili v procese ďalej, obráti sa na vás zástupca oddelenia na získavanie talentov spoločnosti Novo Nordisk v súvislosti s ďalšími krokmi. 

Pripomíname, že stav vašej žiadosti si môžete vždy pozrieť tak, že prejdete na View Profile (Zobraziť profil) a vyberiete možnosť Jobs Applied (Podané žiadosti). 

Oddelenie na získavanie talentov komunikuje s kandidátmi v rôznych fázach náborového procesu. Vo väčšine prípadov dostane kandidát minimálne mail týkajúci sa jeho žiadosti.

Stav vašej žiadosti si môžete vždy pozrieť tak, že sa prihlásite do systému, prejdete na View Profile (Zobraziť profil) a vyberiete možnosť Jobs Applied (Podané žiadosti).