Pokiaľ ide o inovatívne liečby a zdravotnícke pomôcky, ktoré zlepšujú životy, naši vedci a inžinieri pracujú na hranici objavov. Vďaka farmaceutickému hodnotovému reťazcu môžeme poskytnúť pacientom, ktorí to potrebujú, inovatívne liečby a pomôcky.

Kristal Troy, Novo Nordisk USA.