Copyright

Všetok obsah tejto internetovej stránky je majetkom spoločnosti Novo Nordisk A/S a je chránený zákonmi o autorských právach. Obsah si môžete stiahnuť len na osobné účely na nekomerčné účely, ale nie je povolená žiadna zmena ani ďalšia reprodukcia obsahu. Obsah sa inak nesmie kopírovať ani používať akýmkoľvek spôsobom. Ochranné známky, servisné známky, obchodné názvy a produkty zobrazené na tejto internetovej stránke sú chránené po celom svete a žiadne z nich sa nesmie používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Novo Nordisk A/S.