Naše lieky budeme ja naďalej dodávať ľuďom s cukrovkou a inými vážnymi chronickými ochoreniami, budeme sa starať o zdravie našich zamestnancov a prijímať opatrenia, ktoré budú pomáhať lekárom a zdravotným sestrám, pretože tí pracujú na potlačení ochorenia COVID-19.

V súvislosti s pandémiou sa objavujú nové otázky a obavy. Chceme vás stále informovať o aktualizáciách dodávok našich liekov, o odpovediach pre ľudí, ktorí ich užívajú, a o spôsoboch, ako nás kontaktovať.

V súčasnosti nemáme problémy s dodávaním produktov. Na takéto situácie sme dobre pripravení a máme zavedené také zásady týkajúce sa skladovania, že vieme zaručiť dlhodobé dodávanie.

To je dôležité, pretože sa zaoberáme životne dôležitými liekmi, od ktorých závisia každý deň  pacienti na celom svete.

Sme si vedomí toho, že zdravotnícke úrady a lekárne robia maximum pre to, aby zabezpečili počas pandémie ochorenia COVID-19 dostupnosť životne dôležitých liekov a môžeme vás ubezpečiť, že naše zásoby sú na normálnej úrovni. Situáciu budeme aj naďalej monitorovať a informovať vás o nej.

Kontaktujte nás

Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte, cukrovku, ste obézni alebo máte iné vážne chronické ochorenie, niet pochýb, že máte určité obavy. Keďže mnohých z nás požiadali, aby zostali doma, vyvstáva mnoho otázok týkajúcich sa fyzického aj duševného zdravia.

Tieto výnimočné okolnosti vyvolávajú v tomto období veľa otázok týkajúcich sa fyzických aj psychických obáv. Radi by sme sa s vami podelili o tipy a návrhy, ktoré by vám mohli pomôcť.

Cukrovka a COVID-19.

Obezita a COVID-19.

Ak chceme chrániť zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov, musíme dodržiavať rady a pokyny miestnych zdravotníckych úradov. V niektorých krajinách a komunitách so stále vysokým rizikom infekcie žiadame od zamestnancov, aby pracovali z domu.

Počas týchto mimoriadnych pracovných podmienok zaisťujeme zamestnancom podporu, aby mohli zostať aktívni, pracovať ergonomicky z domu a osvojiť si digitálne pracovisko.

Prijímame opatrenia na zaistenie bezpečnosti zamestnancov pracujúcich v našich výrobných závodoch a aby mohli zamestnanci pri svojej práci dodržiavať odporúčaný sociálny odstup. Žiadame len tých zamestnancov, pre ktorých nepredstavuje ochorenie COVID-19  zdravotné riziko.

Pokračujeme vo všetkých našich už spustených klinických skúšaniach a pri skúšaniach, ktoré sú tesne pred ukončením, nepredpokladáme žiadny významný časový sklz. V aktuálnej situácii úzko spolupracujeme s hlavnými skúšajúcimi na celom svete a spoliehame sa na ich úsudok pri pozastavení prebiehajúceho náboru do skúšania a minimalizovaní návštev pacientov v zdravotníckych zariadeniach, aby sa zhodovali s návštevami z hľadiska pravidelnej zdravotnej starostlivosti.

Tiež si všímame, že následné sledovanie po klinickom skúšaní je čoraz náročnejšie a spolupracujeme s príslušnými pracoviskami skúšania, skúšajúcimi a úradmi na hľadaní najlepších riešení danej situácie. Pri prebiehajúcich skúšaniach je síce nábor nových pacientov negatívne ovplyvnený, ale postupne sa zlepšuje. V niektorých krajinách je teraz možné začať  nové skúšania.

Spoločnosť Novo Nordisk podporuje úsilie zdravotníckych úradov v postihnutých oblastiach niekoľkými iniciatívami, medzi ktoré patria dary, zdieľanie surovín na výrobu dezinfekčných prostriedkov na ruky a otváranie laboratórií na pomoc pri testovaní na COVID-19.

Globálnu situáciu monitorujeme veľmi pozorne, aby sme zabezpečili prijatie vhodných opatrení podľa vývoja situácie.

Sme si vedomí, že zdravotnícke úrady a lekárne v niektorých krajinách sa všemožne snažia zabezpečiť, aby bol liek vždy k dispozícii tým, ktorí ho potrebujú, ale môžeme vás ubezpečiť, že naše súčasné zásoby sú na normálnej úrovni.

To znamená, že môžu existovať obmedzenia týkajúce sa množstva lieku alebo počtu pomôcok, ktoré môže pacient naraz získať. Je dôležité nakupovať podľa obvyklého správania, aby mali všetci ľudia s cukrovkou a inými chronickými ochoreniami prístup k svojmu nevyhnutnému lieku.

Sme v úzkom kontakte s našimi partnermi, vrátane zdravotníckych úradov a lekární, aby sme mohli monitorovať stav ich zásob.

Situácia sa stále vyvíja, ale v súčasnosti nie sú dodávky nijako obmedzené. Na takéto situácie sme dobre pripravení a máme zavedené také zásady týkajúce sa skladovania, že vieme zaručiť dlhodobé dodávanie. To je dôležité, pretože naše lieky každý deň potrebujú pacienti na celom svete. 

Keď v spoločnosti Novo Nordisk robíme klinické skúšania, našimi prioritami sú bezpečnosť pacientov a integrita klinického skúšania. Pokračujeme vo všetkých našich už spustených klinických skúšaniach a pri skúšaniach, ktoré sú tesne pred ukončením, nepredpokladáme významný časový sklz.

V aktuálnej situácii úzko spolupracujeme s hlavnými skúšajúcimi na celom svete a spoliehame sa na ich úsudok pri pozastavení prebiehajúceho náboru do skúšania a minimalizovaní návštev pacientov v zdravotníckych zariadeniach, aby sa zhodovali s návštevami z hľadiska pravidelnej zdravotnej starostlivosti.

Tiež si všímame, že následné sledovanie po klinickom skúšaní je čoraz náročnejšie a spolupracujeme s príslušnými pracoviskami skúšania, skúšajúcimi a s úradmi na hľadaní najlepších riešení danej situácie. S cieľom zohľadniť súčasný nápor na systém zdravotnej starostlivosti sa nebudú začínať nové skúšania.

Ak chceme chrániť zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, musíme dodržiavať rady a pokyny miestnych zdravotníckych úradov, aby sme zaistili bezpečné pracovné podmienky. 

Pre zamestnancov, ktorí aj naďalej pracujú na diaľku, zaisťujeme podporu, aby mohli zostať aktívni, pracovať ergonomicky z domu a osvojiť si digitálne pracovisko.

Prijímame opatrenia na zaistenie bezpečných pracovných podmienok v našich výrobných závodoch a dodržiavanie odporúčaného sociálneho odstupu pri výkone práce. Žiadame len tých zamestnancov, pre ktorých nepredstavuje ochorenie COVID-19 , zdravotné riziko.

Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa dostupnosti alebo cenovej prístupnosti našich liekov počas pandémie ochorenia COVID-19, obráťte sa na miestnu organizáciu vo vašej krajine.

Ak chcete získať prehľad našich organizácií po celom svete, kliknite sem

Uvedomujeme si, aký vplyv má globálna pandémia ochorenia COVID-19 na životy ľudí na celom svete a hoci u ľudí s cukrovkou a/alebo obezitou nie je väčšia pravdepodobnosť, že dostanú COVID-19, ako u bežnej populácie, COVID-19 môže u niektorých ľudí s cukrovkou, obezitou a súvisiacimi komplikáciami (napr. kardiovaskulárne ochorenie) spôsobiť závažnejšie príznaky a komplikácie.

V súčasnosti neexistuje dôkaz o zvýšenom riziku infekcie ochorením COVID-19 u obéznych ľudí. Dôkazy naznačujú, že pri sezónnej chrípke sú obézni ľudia s BMI ≥ 40 kg/m2 vystavení väčšiemu riziku vážnych komplikácií. Podľa amerického Centra na kontrolu chorôb (CDC) a Úradu verejného zdravotníctva v Spojenom kráľovstve patria ľudia so závažnou obezitou (BMI ≥ 40 kg/m2) medzi osoby so zvýšeným rizikom vážnych komplikácií ochorenia COVID-19.

Ak je cukrovka dobre kontrolovaná, riziko vážneho priebehu ochorenia COVID-19 je približne rovnaké ako v bežnej populácii.

V snahe aj naďalej pomáhať ľuďom s cukrovkou a obezitou v tomto období možno nájsť na uvedených online platformách ďalšie informácie a podporu:

Cukrovka: Diabetes What’s Next®

Obezita: Truth About Weight®

Pre ľudí s cukrovkou 1. typu aj 2. typu je riziko ochorenia podobné. U ľudí s cukrovkou 1. typu je pri vírusovej infekcii vyššie riziko diabetickej ketoacidózy (DKA).

Počas globálnej pandémie ochorenia COVID-19 si uvedomujeme vplyv na životy ľudí na celom svete, vrátane diabetikov. Diabetici by mali mať pripravené toto:

 • kontaktné informácie na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • primeranú zásobu liekov a pomôcok na monitorovanie hladiny glukózy v krvi v domácom prostredí,
 • dostatočnú zásobu jednoduchých sacharidov, ako sú obyčajná limonáda, med, džem, tvrdé cukríky alebo nanuky, ktoré im pomôžu zvýšiť hladinu cukru v prípade, že táto hladina klesne alebo budú príliš chorí na to, aby sa najedli,
 • glukagónové a ketónové prúžky v prípade zlej kontroly glykémie (vysoké alebo nízke hladiny glukózy v krvi).

Pacienti by mali sledovať varovné znaky: problémy s dýchaním alebo dýchavičnosť, pretrvávajúca bolesť alebo tlak na hrudi, zmätenosť alebo neschopnosť nabudiť sa, modrasté pery alebo tvár.

Ak sa u niekoho s cukrovkou prejavia príznaky ochorenia COVID-19 alebo existuje podozrenie na ochorenie COVID-19, je potrebné dodržiavať odporúčania miestneho úradu. V niektorých krajinách sa odporúča, aby pacienti ihneď vyhľadali lekársku pomoc. Odporúča sa však nejsť priamo do nemocnice, aby sa zabránilo prenosu vírusu na ďalšie osoby a aby mal zdravotnícky personál možnosť zariadiť prednostné lekárske ošetrenie. 

Zavolajte do nemocnice/lekárovi a uveďte toto:

 • príznaky,
 • hodnota glukózy a ketónov (ak sú k dispozícii),
 • sledovanie príjmu tekutín.

Dodržiavajte rady personálu, ktorý sa stará o vašu cukrovku, v súvislosti s užívaním liekov. Hydratujte sa a majte poruke nesladené nápoje. Jedzte malé porcie, ale často. 

Diabetici infikovaní vírusom môžu počas ochorenia zaznamenať zhoršenie z hľadiska kontroly glykémie. Pacienti by mali dodržiavať pokyny pre chorých s cieľom dekompenzácie cukrovky.

Vždy dodržiavajte pokyny miestnych úradov. Týmto pacientom odporúča Americká diabetologická asociácia (ADA) prijať tieto opatrenia:

 • Dodržiavajte pokyny lekára (alebo tímu, ktorý sa stará o vašu cukrovku) v súvislosti s liekmi na cukrovku a monitorovaním hladiny glukózy v krvi.
 • Sledujte známky hyperglykémie (napr. vylučovanie väčšieho množstva moču než zvyčajne a najmä v noci, veľký smäd, bolesti hlavy, únava a letargia).
 • Často si cez deň aj v noci monitorujte hladinu glukózy v krvi (vo všeobecnosti každé 2 – 3 hodiny).
 • Hydratujte sa.
 • Ak hladina glukózy v krvi klesne pod 70 mg/dl (3,9 mmol/l) alebo pod cieľové rozpätie hodnôt, zjedzte 15 gramov jednoduchých sacharidov, ktoré sa ľahko trávia (napr. med, džem, tvrdý cukrík, nanuk, džús alebo obyčajná limonáda). Hladina glukózy v krvi sa má o 15 minút skontrolovať, či hladina cukru stúpla.
 • Ak je hladina glukózy v krvi dvakrát za sebou viac ako 240 mg/dl (13,3 mmol/l), je potrebné skontrolovať hladinu ketónov. Ak je hladina ketónov stredne vysoká alebo vysoká (a v prípade pokynov aj pri stopovom množstve ketónov alebo ich nízkej hladine), je potrebné ihneď sa obrátiť na lekára.
 • Kontrolujte vpichmi do prsta, aby ste si overili presnosť senzorov GCM, pretože na niektoré má vplyv acetaminofén (paracetamol).
 • Mali by ste si umyť ruky a miesto podania injekcie/infúzie a vpichu do prsta umyť mydlom a vodou a očistiť alkoholovým prípravkom.
 • Ak je hladina glukózy v krvi vyššia ako 250 mg/dl a hladina ketónov je stredne vysoká až vysoká, obmedzte svoju činnosť.

Doplňujúce rady nájdete v usmerneniach pre chrípku a iné ochorenia centra CDC „Flu and Sick Days Guidelines“ tu.

Náš záväzok voči pacientom a komunitám, v ktorých pôsobíme, sa nemení a v tomto bezprecedentnom čase sa zameriavame na ochranu zdravia našich zamestnancov a pacientov.

Počas globálnej pandémie ochorenia COVID-19 si uvedomujeme vplyv na životy ľudí na celom svete, vrátane obéznych ľudí.

Ľudia by nemali prerušiť užívanie akýchkoľvek liekov (vrátane liekov proti obezite) bez toho, aby to najskôr prediskutovali so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v súlade s pokynmi miestnych zdravotníckych úradov.

Obézni ľudia by mali byť aj naďalej ť fyzicky aktívni v súlade s pokynmi miestnych zdravotníckych úradov a dodržiavať sociálny odstup.

Pokiaľ ide o všeobecné odporúčania týkajúce sa fyzickej aktivity a zdravého stravovania počas krízy ochorenia COVID-19, odporúčame, aby sa obézni ľudia riadili pokynmi kvalifikovaných lekárov a odborných asociácií. 

Počas globálnej pandémie ochorenia COVID-19 si uvedomujeme vplyv na životy ľudí na celom svete, vrátane obéznych ľudí. V prípade podozrenia na príznaky ochorenia COVID-19 majú obézni ľudia dodržiavať odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a miestnych úradov.

Ľudia by nemali prerušiť užívanie akýchkoľvek liekov (vrátane liekov proti obezite) bez toho, aby to najskôr prediskutovali so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v súlade s pokynmi miestnych zdravotníckych úradov.

Náš záväzok voči pacientom a komunitám, v ktorých pôsobíme, sa nemení a v tomto bezprecedentnom čase sa zameriavame na ochranu zdravia našich zamestnancov a pacientov.

Každý by mal dodržiavať rovnaké odporúčania, ktoré vydávajú orgány verejného zdravotníctva na zníženie vystavenia vírusu, vrátane častého a dôkladného umývania rúk minimálne 20 sekúnd, dodržiavania správnej hygieny a vyhýbania sa kontaktu s osobami, ktoré sa necítia dobre. 

Aj naďalej pomáhame svojim pacientom na celom svete. V súčasnosti nemáme nijaké problémy s dodávaním produktov a naše zásoby sú na normálnej úrovni. Na takéto situácie sme dobre pripravení a máme zavedené také zásady týkajúce sa skladovania, že vieme zaručiť dlhodobé zásobovanie. To je dôležité, pretože sa zaoberáme životne dôležitými liekmi, od ktorých každý deň závisia pacienti na celom svete.

S vývojom globálnej situácie sa zameriavame na zabezpečenie toho, aby naši pacienti mali aj naďalej prístup k liekom, ktoré potrebujú.

Spoločnosť Novo Nordisk sa zaviazala k zodpovednosti a príspevku ku globálnemu zdraviu a bude poskytovať včasnú podporu a zdroje pri spoločnej reakcii na ochorenie COVID-19.

Sledujte túto stránku, kde nájdete aktualizácie týchto informácií.

V súčasnosti neexistujú údaje, ktoré by naznačovali akýkoľvek vplyv na užívanie našich liekov (napr. agonistov receptora GLP-1 alebo inzulínov), ak sa ľudia s cukrovkou alebo obezitou nakazia ochorením COVID-19.

Zdravie a blaho našich pacientov počas zdravotnej krízy ochorenia COVID-19 je v centre všetkého, čo robíme.

Zaviazali sme sa k svojej zodpovednosti a príspevku ku globálnemu zdraviu a poskytneme včasnú podporu a zdroje pri spoločnej reakcii na ochorenie COVID-19.

Sledujte túto stránku, kde nájdete aktualizácie týchto informácií.

Toto sú všeobecné informácie o ochorení a nemali by sa vnímať ako lekárska rada. Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo máte otázky, pochybnosti či obavy, obráťte sa na svojho lekára. Vždy dodržiavajte pokyny miestnych úradov.

Pri príprave často kladených otázok pre ľudí s cukrovkou a obezitou sme čerpali z týchto zdrojov: