Slovakia

Rastový hormón

Rastový hormón (somatropín) je polypeptid (bielkovina), ktorý je syntetizovaný, uchovávaný a uvoľňovaný do obehu somatropnými bunkami predného laloku hypofýzy.

Rastový hormón (GH) nepodporuje len rast, ale má aj široký metabolický význam pre celý organizmus. Zatiaľ čo jeho účinok na rast je časovo limitovaný, končí obvykle okolo 18 roku života, keď sa uzatvárajú rastové štrbiny, má rastový hormón celý rad dôležitých účinkov na celý organizmus po celý život: anabolický účinok, vplyv na hospodárenie so sacharidmi, metabolizmus a distribúcia telesného tuku, vplyv na kosti, vplyv na imunitu.

V priebehu života jedinca možno stanoviť hladinu rastového hormónu v plodovom sére koncom prvého trimestra tehotenstva. Počas detstva sú hladiny rastového hormónu podobné ako v dospelosti, zvyšujú sa počas puberty (rast) a potom sa vracajú na pôvodnú úroveň (koniec rastu).

Rastový hormón je fyziologicky vylučovaný hlavne v noci počas spánku.

Ak teda pacient, ktorý má nedostatok rastového hormónu potrebuje liečbu, tá sa podáva len raz denne pred spaním.

Dánska firma Novo Nordisk je celosvetovo známym výrobcom ľudského rastového hormónu. Cesta k pacientom nebola vôbec jednoduchá. Spočiatku sa používal rastový hormón vyrobený z ľudských hypofýz. Obmedzené množstvo ľudských hypofýz limitovalo množstvo liečených pacientov. V roku 1982 bol vyrobený prvý rekombinantný rastový hormón firmy Novo Nordisk. Po 6 rokoch klinických štúdií bol zaregistrovaný vo viac ako 70 krajinách sveta. DNA rekombinantná technológia umožnila zvýšiť výrobu a tým aj dostupnosť pre mnohých pacientov, ktorí potrebovali danú liečbu.

Firma Novo Nordisk aj naďalej pokračuje vo výskume a vývoji nových možností liečby rastovým hormónom. Ako prvá firma na svete a aj na Slovensku priniesla rozpustený rastový hormón priamo v náplni, ktorá po vložení do pera je ihneď pripravená na použitie bez zložitého rozpúšťania a manipulácie.

Skoré začatie liečby rastovým hormónom umožní dosiahnuť spoločensky akceptovateľnú výšku v danej populácii!!!