Slovakia

Hormonálna substitučná liečba

Novo Nordisk je popredným výrobcom preparátov hormonálnej substitučnej liečby (HSL). Na týchto stránkach Vám podávame informácie o HSL. Úplnú odpoveď na Vaše otázky Vám však podá ženský lekár. Informujte sa, je to Váš život, Vaša voľba.

HSL umožní ženám prežiť v práci, v rodine a v intímnom partnerskom vzťahu nové obdobie života.

Nová dimenzia Vášho veku.