Slovakia

Typy liečby cukrovky

Inzulínová liečba
 
 • Hladina inzulínu sa mení podľa potreby.
 • Zdravý pankreas vylučuje inzulín, pričom reaguje na zvýšenú hladinu glukózy v krvi. To znamená, že potrebujete viac inzulínu keď jete a menej keď spíte.
 • Musíte sa naučiť plánovať denné jedlá a inzulínové injekcie tak, aby ladili s Vašimi dennými aktivitami.
 • Je veľmi dôležité udržiavať požadovanú hladinu glukózy v krvi počas dňa.
 
Takým spôsobom je možné predísť:
 • hyperglykémii (nadmerne vysokej hladine cukru v krvi)
 • hypoglykémii (nadmerne nízkej hlavne cukru v krvi)

Intenzifikovaný inzulínový režim („bazál - bolusová“ terapia):
 • Jeho cieľom je udržať hladinu cukru v krvi približujúcu sa čo najviac k normálu.
 • Intenzifikovaná inzulínová terapia si vyžaduje pravidelné monitorovanie hladiny glukózy v krvi.
 • Umožňuje pružné plánovanie denných jedál.
 • Znižuje riziko komplikácií diabetu.
   
Liečba premixovanými inzulínmi:
 • Dve až tri injekcie premixovaného inzulínu denne.
 • Ranná injekcia pokrýva potrebu inzulínu v súvislosti s raňajkami a obedom.
 • Večerná injekcia pokrýva večerné jedlo a nočný čas.
 • Dodržiavanie tejto schémy predpokladá presné dodržiavanie pevne stanoveného plánu denných jedál.