Slovakia
Tablety na liečbu cukrovky - Novo Nordisk

Tabletová forma liečby cukrovky

Sulfonylurea (napr. glimepirid, glibenklamid)

 • Zvyšuje hladinu inzulínu.
   

Biguanidy (napr. metformín)

 • Znižujú uvoľňovanie cukru z pečene do krvi.
 • Pomáhajú lepšie využívať vlastný inzulín.
   

Regulátory hladiny glukózy po jedle (napr. repaglinid)

 • Zvyšujú hladinu inzulínu po jedle a tým znižujú hladinu cukru v krvi.
   

Glitazóny (napr. pioglitazón)

 • Pomáhajú lepšie využívať vlastný inzulín.
   

Inhibítory alfa-glukozidázy (napr. akarbóza)

 • Spomaľujú vstrebávanie cukru v čreve.
   

Gliptíny / DPP4 inhibítory (napr. sitagliptín, vildagliptín)

 • Zvyšujú hladinu inzulínu po prijatí potravy.
 • Znižujú uvoľňovanie cukru z pečene do krvi.