Slovakia
Injekcia na liečbu cukrovky - Novo Nordisk

Injekčná forma liečby cukrovky


GLP-1 agonisty a analógy
(napr. liraglutid/analóg, exenatid a lixisenatid/agonisty)

• Zvyšujú hladinu inzulínu po prijatí potravy.

• Znižuju uvoľňovanie cukru z pečene do krvi.

• Pomáhajú znižovať telesnú hmotnosť.

• Mierne znižujú krvný tlak.
 

Klasické (humánne) inzulíny a inzulínové analógy

• Nahrádzajú nedostatok alebo úplné chýbanie vlastného inzulínu.

• Podľa dĺžky trvania účinku sa delia na rýchlo a dlhodobo účinkujúce.

• Dnes sa používajú inzulínové analógy a staršia generácia inzulínov tzv. humánne inzulíny.

Pomocou analógov inzulínu sa liečba cukrovky stáva pre pacienta bezpečnejšia a uľahčuje mu život s cukrovkou.