Slovakia

Liečba cukrovky – diabetes mellitus

Pri liečbe diabetu (cukrovky) 1. typu je liečba inzulínom nevyhnutná, keďže pankreas nevytvára žiadny inzulín.

Pri liečbe diabetu (cukrovky) 2. typu môže okrem úpravy životného štýlu a dodržiavania zdravých stravovacích návykov pomôcť aj farmakoterapia (podávanie liekov).

Cieľom liečby diabetu je zníženie hladiny cukru v krvi, pričom každý typ liečby funguje iným spôsobom. U pacientov, u ktorých je funkcia pankreasu čiastočne zachovaná, teda produkcia inzulínu je prítomná i keď v zníženom množstve, je možné podávať lieky, ktoré ovplyvňujú sekréciu a účinok inzulínu.

U pacientov s nedostatočnou činnosťou pankreasu je potrebné chýbajúci inzulín podávať injekčne. V súčasnosti je pre diabetikov 2. typu dostupný aj najnovší typ liečby a to podávanie analógu hormónu GLP-1. Analóg GLP-1 okrem znižovania hladiny cukru v krvi priaznivo ovplyvňuje aj ostatné rizikové parametre, napríklad vysoký krvný tlak a telesnú hmotnosť.

Zníženie krvného tlaku znižuje riziko vzniku závažných zdravotných komplikácií ako je srdcový infarkt, mozgová príhoda, či ochorenie obličiek, očí a nervov.

Váš lekár alebo diabetologická sestra Vám pomôžu s prípravou plánu diabetickej starostlivosti, ktorého súčasťou je nielen správna kombinácia liečebných postupov, ale aj zmien životného štýlu, vrátane úpravy stravovacích návykov tak, aby vyhovovali Vašim individuálnym potrebám pri tomto ochorení.

Priebeh ochorenia diabetes mellitus a jeho liečba je individuálna, preto je potrebné konzultovať liečbu a všetky otázky s Vaším diabetológom!