Slovakia
Inzulínové perá na liečbu cukrovky - Novo Nordisk

Inzulínové perá a ihly do pier

Liečba cukrovky neznamená iba inzulín, ale aj spôsoby jeho podávania, prispôsobené individuálnym potrebám pacienta. O voľbe vhodného inzulínového pera alebo pumpy rozhoduje lekár spoločne s pacientom. Pre pacienta je dôležité, aby ho systém podávania inzulínu nikdy nesklamal, aby bol spoľahlivý, trvalý, účinný a presný.

Klasické (humánne) inzulíny a inzulínové analógy najvyššej kvality od spoločnosti Novo Nordisk dostupné v širokej škále produktov, perá vyrobené s ohľadom na individuálne potreby osôb trpiacich cukrovkou, ale aj ihly NovoFine® ako aj iné príslušenstvo sú stopercentne spoľahlivé v zmysle myšlienky:

Jeden výrobca – najvyššia kvalita a plná zodpovednosť.