Slovakia

Hypoglykémia - zníženie glukózy

Stáva sa, že počas inzulínovej liečby diabetik zažíva hypoglykemiu.

Pri hypoglykémii dochádza k extrémnemu zníženiu hladiny glukózy v krvi. Jej príznaky sa obyčajne objavia vtedy, keď sa hladina glukózy v krvi zníži pod 3,3 mmol/l.

Ak je hladina glukózy v krvi príliš nízka (hypoglykémia), môžete spozorovať niektorý z nasledujúcich príznakov:

 • chvenie rúk
 • studený pot
 • nadmerná chuť do jedla
 • zblednutie
 • palpitácia (búšenie srdca)
 • nezvyklé, netypické správanie sa
 • ťažkosť sústrediť sa a dvojité videnie
   
Najčastejšími príčinami hypoglykémie sú:
 
 • neprimeraná dávka inzulínu alebo tabliet na zníženie glykémie
 • nesprávne miesto podania injekcie
 • príliš dlhý časový interval medzi injekciou a jedlom
 • porušenie diéty, vynechanie jedla, zmena obsahu jedla (sacharidov), príliš dlhý časový interval medzi jedlami
 • namáhavé telesné cvičenie
 • požitie alkoholu
 • užitie narkotík (nelegálnych drog)

Môže sa stať, že prvé príznaky hypoglykémie nespoznáte. Preto je nevyhnutné kontrolovať hladinu glukózy v krvi. V prípade, že hladina glukózy v krvi klesne prudko, príznaky hypoglykémie sa môžu objaviť aj pri hodnotách nad 3,3 mmol/l.

Veľmi silná hypoglykémia môže viesť k strate vedomia, záchvatom, kóme a môže ohroziť život pacienta. Diabetici by mali stále so sebou nosiť glukagón - hormón, ktorý zvyšuje úroveň cukru v krvi a zachraňuje život pacienta s cukrovkou v stave závažnej hypoglykémie. Hypoglykémie sa môžu objaviť u každého chorého aj napriek veľmi dobrej liečbe a dobrému vzdelávaniu pacientov. Zvlášť nebezpečné sú na miestach, kde nie je dostupná odborná zdravotná pomoc: na ulici, v práci, doma atď. V takýchto situáciách je nevyhnutné rýchle podanie glukagónu, najlepšie do stehenného svalu. Každý, dokonca aj nepoučený človek, môže jednoducho vykonať tento zákrok využijúc jednorazovú súpravu s glukagónom.

Preto odporúčame, aby každý pacient liečený inzulínom nosil pri sebe súpravu s glukagónom pripravenú na rýchle použitie. Táto súprava predstavuje záruku aj pre osoby liečené liekmi podávanými orálne.

Súprava s glukagónom zaručuje u diabetikov v prípade hypoglykémie rýchlu pomoc.