Slovakia

Diabetes mellitus - cukrovka 2. typu

Diabetes 2. typu sa častejšie vyskytuje u dospelých ľudí vyššieho veku. Stále častejšie sa ale diagnostikuje už aj u mladých ľudí a občas aj u detí.

Cukrovka 2. typu vzniká v dôsledku nedostatočnej sekrécie inzulínu v beta bunkách pankreasu. Znížená sekrécia inzulínu nestačí na pokrytie potrieb organizmu, najmä po jedle. Druhou možnosťou je znížená citlivosť buniek tela na inzulín, aj keď je inzulín produkovaný v dostatočnom množstve.

Obezita, sedavý spôsob života, nevhodná diéta, vysoký krvný tlak, sú rizikové faktory, ktoré napomáhajú vzniku a rozvoju diabetu 2. typu. Keďže pri diabete 2. typu je nedostatok inzulínu len čiastočný, hladina glukózy v krvi sa zvyšuje pomaly a telo sa postupne prispôsobuje vyšším hladinám cukru. U diabetika 2. typu je preto možné pozorovať tie isté príznaky ako u pacienta s 1. typom diabetu, hoci sú menej intenzívne.

Príznaky, ktoré sú typické pre diabetes mellitus:
  • výskyt opakovaných infekcií kože a ústnej dutiny
  • časté vylučovanie veľkého množstva moču 
  • ospalosť
  • zvýšený smäd
  • pravdepodobné zhoršenie zraku

Zmenou životného štýlu, to znamená dôsledne naplánovanou a dodržiavanou diétou a vhodným fyzickým cvičením, je možné diabetes 2. typu mať pod kontrolou.

Liečba obvykle vyžaduje aj užívanie liekov–zo začiatku vo forme tabliet, ktoré zvyšujú činnosť pankreasu alebo zlepšujú účinok inzulínu.

Po určitom čase trvania choroby mnohí pacienti prechádzajú na liečbu inzulínom, aby bola zabezpečená optimálna hladina cukru v krvi, ktorá zabráni vzniku komplikácií a ďalšiemu zhoršeniu zdravotného stavu pacienta.

V súčasnosti je pre diabetikov 2. typu dostupný aj najnovší typ liečby - podávanie analógu GLP-1. Analóg GLP-1 okrem znižovania hladiny cukru v krvi priaznivo ovplyvňuje aj ostatné rizikové parametre, napríklad vysoký krvný tlak a telesnú hmotnosť. Zníženie krvného tlaku znižuje riziko vzniku závažných komplikácií ako je srdcový infarkt, mozgová príhoda alebo ochorenie obličiek, očí a nervov.

Keďže priebeh choroby sa u každého pacienta trochu líši, je nevyhnutný individuálny prístup k liečbe. Cieľ liečby zostáva ten istý ako pri diabete 1. typu: udržať primeranú hladinu glukózy v krvi a zabrániť tomu, aby dochádzalo k poškodeniu ciev nadbytočným množstvom glukózy v krvi.