Slovensko
Novo Nordisk - liečba diabetes mellitus

Diabetes mellitus - cukrovka

Diabetes mellitus patrí medzi najzávažnejšie ochorenia. V roku 2010 bolo na Slovensku registrovaných 340 625* osôb (diabetes mellitus 1. typu a 2. typu spolu) s týmto ochorením – čo robí 4,9%* z celkového počtu obyvateľov SR. Štúdium a liečba diabetu predstavuje jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí medicíny.

Mechanizmus vzniku cukrovky je spôsobený jednou alebo viacerými z nasledujúcich porúch:

  • pankreas prestáva produkovať inzulín
  • pankreas produkuje inzulín v nesprávnom čase
  • inzulín prestáva normálne fungovať

Nespotrebovaná glukóza sa hromadí v krvi a jej hladina sa s každým jedlom zvyšuje. Zvýšená hladina cukru v krvi síce nebolí, prináša však so sebou závažné riziká. Pacient s dlhotrvajúcimi a opakujúcimi sa hyperglykémiami (zvýšenou hladinou cukru v krvi) má niekoľkonásobne vyššie riziko vzniku srdcového infarktu, mozgovej príhody, poškodenia obličiek, očí a dolných končatín.

Rozoznávame dva základné, najčastejšie sa vyskytujúce typy cukrovky: diabetes mellitus 1.typu a diabetes mellitus 2.typu.

Novo Nordisk sa zameriava na najmodernejšie trendy liečby diabetu, od farmaceutických prípravkov cez vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a pacientov až po výskumné projekty. Ponúka jedno z najširších portfólií produktov v diabetológii. Ide najmä o inzulínovú liečbu, či už staršiu generáciu inzulínov tzv. humánne inzulíny alebo inzulínové analógy, určené okrem dospelých pacientov aj pre deti a tehotné ženy. Zároveň Novo Nordisk stále zlepšuje a zjednodušuje techniku podávania inzulínu, z pôvodných injekčných striekačiek až po moderné inzulínové perá.

Prvé pero na podávanie inzulínu s názvom NovoPen® bolo spoločnosťou Novo Nordisk vyvinuté už v roku 1985. V súčasnej dobe diabetici na celom svete používajú už 4. generáciu týchto pier a vďaka nim, ako aj ihlám NovoFine®, je aplikácia inzulínu výrazne uľahčená a takmer bezbolestná.

*UZIŠ


Aká má byť hladina glukózy v krvi?

Hladina glukózy v krvi pred jedlom (glykémia nalačno) by sa mala pohybovať medzi 5 a 6,5 mmol/l. Hladina glukózy v krvi 2 hodiny po jedle (postprandiálna glykémia) nemá presiahnuť 7,5 mmol/l. Niektoré situácie si ale vyžadujú individuálne stanovenie cieľových hladín glukózy v krvi


Čo je inzulín?

Inzulín je hormón produkovaný beta bunkami v pankrease:

  • pomáha glukóze prechádzať do buniek
  • stimuluje vychytávanie glukózy v pečeni
  • stimuluje tvorbu tuku z nadbytočných cukrov
  • stimuluje tvorbu bielkovín