Slovakia

Informácie pre pacientov

Starostlivosť o pacientov je v záujme spoločnosti Novo Nordisk už viac ako 90 rokov. Sme spoločnosť ktorej hlavným cieľom je pomáhať pacientom zlepšiť ich kvalitu života a odstrániť bariéry ktoré prináša život so zdravotnými problémami vďaka kvalitnej liečbe a podpore edukácii. Vďaka našej špecializácii vo vývoji inovatívnych riešení pre pacientov, poznávaniu ich špecifických potrieb, sme schopní ponúknuť im kvalitu liečby aj podporu starostlivosti na podstatne vyššej úrovni ako pred 10 rokmi.

Diabetes mellitus - cukrovka
Diabetes mellitus

Sme spoločnosť ktorá "mení diabetes” a prevencia cukrovky patrí k tejto vízii.

Viac informácií

 

 

Hemostáza
Hemostáza

Budujeme povedomie a vzdelávanie ľudí s hemofíliou.

Viac informácií

 

Rastový hormón

Rastový hormón

Sme celosvetovo známym výrobcom ľudského rastového hormónu.

Viac informácií


Hormorálna substitučná liečba

Hormonálna substitučná liečba

Nová dimenzia Vášho veku.

Viac informácií