Slovakia

História firmy Novo Nordisk

má na svojom konte už viac ako 90 rokov. Jej príbeh sa začal v roku 1922, počas cesty dánskeho manželského páru Augusta a Márie Kroghových po Amerike. August Krogh bol profesorom na Univerzite v Kodani a nositeľom Nobelovej ceny za fyziológiu. Jeho manželka Mária Kroghová bola lekárkou a zaoberala sa výskumom v oblasti metabolických chorôb; pre ďalší priebeh je však dôležité predovšetkým to, že trpela diabetom 2. typu.


August a Maria Kroghoví


Počas svojho pobytu v Amerike sa profesor Krogh dozvedel o tom, že kanadskí vedci Frederick Banting a Charles Best, našli spôsob liečby pacientov s diabetom pomocou inzulínu extrahovaného z hovädzích pankreasov. Najmä preto, že diabetom trpela jeho žena, začal sa Krogh o tento objav podrobnejšie zaujímať a nakoniec dostal povolenie k výrobe inzulínu v Dánsku. Po svojom návrate do rodnej zeme založil August Krogh spolu s Hansom Christianom Hagedornom, ktorý sa zaoberal výskumom problematiky glykémie (hladiny glukózy v krvi), za finančnej podpory Augusta Kongsteda, firmu Nordisk Insulin laboratorium (Nordisk).

Hans Christian Hagedorn

 

August Kongsted

 

Prvú dávku inzulínu z hovädzieho pankreasu sa A. Kroghovi podarilo extrahovať 21. decembra v roku 1922; prvá aplikácia inzulínu pacientovi s diabetom sa v Dánsku uskutočnila v marci v roku 1923.

V roku 1923 sa k firme Nordisk pripojil inžinier Harald Pedersen, aby zostrojil zariadenie na priemyselnú výrobu inzulínu. O niečo neskôr potom firma prijala do svojich radov i jeho brata – Thorvalda Pedersena – jeho úlohou bolo analyzovať chemické procesy v priebehu výroby inzulínu.

Harald Pedersen a Thorval Pedersen

 

Thorvald Pedersen však nevychádzal príliš dobre s Christianom Hagedornom a ten ho preto v roku 1924 prepustil. Keď potom zo solidarity voči bratovi odišiel z firmy súčasne aj Harald, rozhodli sa obaja súrodenci postaviť na vlastné nohy – ešte v tom roku sa im podarilo úspešne rozbehnúť vlastnú produkciu inzulínu vo svojej firme, ktorú nazvali Novo Terapeutisk Laboratorium (Novo). V roku 1925 už mohli rozposlať všetkým dánskym lekárnikom list s ponukou Insulinu Novo, ako aj novo vyvinutú aplikačnú striekačku Novo. Tak sa v Dánsku takmer súčasne zrodili dve spoločnosti, ktoré si vytýčili za cieľ stať sa celosvetovo poprednými producentmi inzulínu.

V nasledujúcich 65 rokoch obe spoločnosti rýchlo expandovali. Obe taktiež vybudovali veľké výskumné oddelenia a súperili o vedúcu pozíciu na trhu s novými produktami na liečbu diabetu. Ako Nordisk, tak aj Novo, začali diverzifikovať svoju produkciu i do ďalších oblastí. Firma Novo sa stala celosvetovo najväčším výrobcom enzýmov pre priemyselné využitie, spoločnosť Nordisk zasa vyvíjala lieky na liečbu hemofílie a porúch rastu.

Až v roku 1989 sa obe spoločnosti rozhodli opäť spojiť svoje sily. Zatiaľ čo predchádzajúcich 60 rokov navzájom súperili, teraz mohli koncentrovať svoje spojené sily na vývoj nových produktov na liečbu diabetu. Nová spoločnosť bola nazvaná Novo Nordisk A/S.

Začiatkom roku 1999 sa firma Novo Nordisk rozhodla opäť rozčleniť, a to na dve časti - prvá sa zameriava na oblasť zdravotnej starostlivosti, druhá na výskum, vývoj a výrobu enzýmov. Táto organizačná zmena umožnila obom súčastiam firmy rýchlejšie rozvíjať vlastné strategické zámery a sústrediť sa vždy na tie aktivity, v ktorých dosahujú najlepšie výsledky.

14. novembra roku 2000 vznikli z týchto dvoch súčastí dve samostatné firmy, pomenované Novo Nordisk a Novozymes.

Na území Slovenskej republiky sa odborná verejnosť a pacienti stretávali s výrobkami Novo Industri a Nordisk Gentofte viac ako 40 rokov ešte v bývalom Československu. Prvý inzulín bol registrovaný už v roku 1979. Po rozdelení Československej republiky vzniklo koncom roka 1993 na Slovensku samostatné zastúpenie spoločnosti Novo Nordisk, so sídlom v Bratislave.

Príbeh, ktorý začal v roku 1922, pokračuje a napreduje už niekoľko desaťročí.

Historické medzníky Novo Nordisk

1923

Založená Nordisk Insulinlaboratorium (neskôr Nordisk Gentofte).

1925

Založená Novo Terapeutisk Laboratorium (neskôr Novo Industri).

1926

Nordisk Insulinlaboratorium zriaďuje inzulínovú nadáciu Nordisk Insulin Foundation, s cieľom podporovať fyziologický a endokrinologický výskum pacientov s diabetom v Škandinávii.

1932

Nordisk Insulinlaboratorium zakladá nemocnicu Steno Memorial.

1938

Novo zakladá Hvidore Diabetes Sanatorium.

1946

Nordisk vyvíja inzulín Isophane (NPH), neutrálny inzulín s predĺženým pôsobením.

1947

Penicilín Novo – na trh je uvedený prvý výrobok firmy Novo vyrábaný fermentáciou.

1951

Je založená nadácia Novo Foundation, určená na podporu vedeckých, sociálnych a humanitárnych projektov a k čo najlepšej ochrane firmy.

1953

Na trh je uvedený Lente®, dlohodobo pôsobiaca suspenzia inzulínu so zinkom.

1973

Nordisk Gentofte uvádza na trh rastový hormón, na liečbu nedostatku rastového hormónu. Rastový hormón sa získava z ľudských hypofýz.

1973

Na trh je uvedený monokomponentný (MC) inzulín, najčistejšia dostupná forma inzulínu.

1982

Do predaja sa uvádza ľudský monokomponentný inzulín, prvý inzulínový prípravok identický s ľudským inzulínom. Extrahuje sa z pankreasu prasiat a prevádza sa na ľudský inzulín.

1985

Na trh sa dostáva NovoPen®, aplikačný systém podobný plniacemu peru, s výmennými inzulínovými náplňami na podávanie inzulínu. NovoPen® 3 sa dostal na slovenský trh v roku 1993, NovoPen® Demi a NovoPen® Junior poznáme na Slovensku od roku 2002.

1987

Novo začína s výrobou ľudského inzulínu s využitím genetického inžinierstva.

1988

Nordisk Gentofte uvádza na trh geneticky upravený ľudský rastový hormón.

1989

Zlúčením Novo Industri A/S a Nordisk Gentofte A/S vzniká najväčší svetový výrobca inzulínu.

1989

Spoločnosť Nordisk Insulinlaboratorium, Nordisk Insulin Foundation a Novo Foundation sa spájajú pod názvom Novo Nordisk Foundation. Cieľom je poskytnúť stabilnú základňu pre pôsobenie firiem skupiny Novo (Novo Group) a pre podporu vedeckých záležitostí.

1992

Nemocnica Steno Memorial a Hvidore sa zlučujú a vzniká diabetické centrum Steno Diabetes Center.

1993

Na Slovensku vznikla pobočka spoločnosti Novo Nordisk, s tromi zamestnancami. Prvý inzulín na území bývalého Československa bol registrovaný už v roku 1979.

1994

Novo Nordisk ako prvá firma v Dánsku a jedna z prvých na svete, vydáva správu o životnom prostredí.

1996

Na trh je uvedený rekombinantný faktor VIIa, na liečbu pacientov s hemofíliou s tvorbou inhibítora. Na Slovensku poznáme rekombinantný faktor VIIa 1,2 mg od roku 2004 a 2,4 a 4,8 mg od roku 2007.

1998

V USA a v mnohých európskych krajinách sa dostáva na trh repaglinid, nová perorálna liečba diabetu 2. typu.

1999

Na trh je uvedený inzulín aspart, prvý rýchlo účinkujúci analóg inzulínu.

1999

Na trhu sa objavuje prvý kvapalný rastový hormón na svete, so špeciálnym aplikačným systémom na princípe pera.

2000

Nízkodávková sekvenčná kombinovaná perorálna substitučná hormonálna terapia, je uvedená na trhu v Nemecku. O dva roky neskôr preniká na trh v niekoľkých ďalších európskych krajinách.

2001

Novo Nordisk zakladá nadáciu World Diabetes Foundation, s cieľom zlepšiť starostlivosť o diabetikov v rozvojových krajinách.

2001

Na trh sa dostáva FlexPen® je to nové naplnené pero na podávanie inzulínu, navrhnuté na jednoduché a diskrétne použitie.

2002

Do predaja sa dostáva kombinovaný inzulín (30% rozpustného inzulínu aspartu (rýchlo účinkujúci analóg ľudského inzulínu) a 70% inzulínu aspartu kryštalizovaného protamínom (strednedobo pôsobiaci analóg ľudského inzulínu).

2004

Na trh je uvedený inzulín detemir - analóg bazálneho inzulínu s predĺženým účinkom. Na Slovensku poznáme produkt od roku 2006.

2006

Na slovenský trh je uvedené inzulínové pero NovoPen®4.

2008

Na slovenský trh sú uvedené inzulínové perá FlexPen®.

2009

Liraglutid - analóg ľudského glukagónu podobného peptidu-1 (GLP-1), ktorý je určený na liečbu pacientov s diabetom 2. typu s aplikáciou jedenkrát denne, bol uvedený na trh v Európe, na Slovensku od roku 2010.

2010

Novo Nordisk uvádza na trh NovoPen Echo®, nové inzulínové pero vyvinuté špeciálne pre deti. Pôvodne bolo uvedené na trh v Dánsku, má funkciu pamäte dávky a možnosť úpravy dávky po pol jednotke.

2012

Na trh je uvedený rFXIII, katridekakog, rekombinantný produkt pre vrodený nedostatok faktora XIII-A.

2013

Na trh je uvedený inzulín degludek. Je to bazálny inzulínový analóg novej generácie s ultradlhodobým trvaním účinku až 42 hodín.

2014

Na trh je uvedený turoktokog alfa, rekombinantný faktor VIII. Je vyrobený najmodernejšou technológiou pre pacientov s hemofíliou A.