Slovakia
Novo Nordisk v skratke

Spoločnosť Novo Nordisk prostredníctvom vývoja inovatívnych liečiv, pomáha zlepšiť a meniť životy ľudí s diabetom a ďalšími chronickými ochoreniami.

Viac informácií
 

História

Príbeh, ktorý začal v roku 1922, pokračuje a napreduje už niekoľko desaťročí.

Viac informácií
  

Novo Nordisk Way

V spoločnosti Novo Nordisk máme tradíciu po celý rok dodržiavať sľuby a uisťovať sa o nich. 

Viac informácií