Slovakia


Novo Nordisk Slovakia s.r.o.


Žilinská 7-9

811 05 Bratislava

Tel: +421 2 5710 3011

Fax: +421 2 5710 3000

E-mail: skbrcontact@novonordisk.com

 

 

Miestne pobočky


Zvoľte krajinu ak sa potrebujete dostať do kontaktu s miestnou pobočkou.