Slovakia

Novo Nordisk Slovakia s.r.o.


Bajkalská 19B

821 01 Bratislava

Tel: +421 2 5710 3011

Fax: +421 2 5710 3000

E-mail: skbrcontact@novonordisk.com

 

 

Miestne pobočky


Zvoľte krajinu ak sa potrebujete dostať do kontaktu s miestnou pobočkou.