Slovensko

Naše aktualizácie počas pandémie COVID-19

Počas pandémie COVID-19 sa náš záväzok voči pacientom, našim zamestnancom a komunitám, v ktorých pôsobíme, nemení. Aj naďalej budeme svoje lieky dodávať ľuďom trpiacim cukrovkou a inými závažnými chronickými chorobami, chrániť zdravie našich zamestnancov a podnikať kroky na podporu lekárov a zdravotných sestier, ktorí bojujú s vírusom COVID-19.

Každý deň sa objavujú nové otázky a obavy. Preto vás chceme informovať o aktualizáciách týkajúcich sa dodávok našich liekov, poskytnúť odpovede ľuďom, ktorí ich užívajú a možnosť, ako sa s nami skontaktovať.

 


Device assembly production, Hillerød, Denmark

 

Naše pokračujúce dodávky životne dôležitých liekov

V súčasnosti nemáme so zásobovaním žiadne problémy. Na takéto situácie sme dobre pripravení a naše zásady skladovania zaisťujú dlhodobé dodávky. Je to dôležité, pretože dodávame životne dôležité lieky, od ktorých pacienti z celého sveta každý deň závisia.

Uvedomujeme si, že zdravotnícke úrady a lekárne robia všetko, čo je v ich silách, aby zabezpečili dostupnosť životne dôležitých liekov počas pandémie COVID-19, a môžeme vás ubezpečiť, že naše súčasné úrovne zásob sú normálne.

Situáciu naďalej sledujeme a poskytneme vám aktuálne informácie.

 


Male wearing protection mask looking out the window

 

Ľudia s cukrovkou a inými závažnými chronickými ochoreniami

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, trpí cukrovkou, obezitou alebo iným závažným chronickým ochorením, niet pochýb o tom, že máte obavy. Keďže mnohí z nás musia zostať doma, objavuje sa veľa otázok týkajúcich sa telesných aj duševných záležitostí.

Tieto výnimočné okolnosti vyvolávajú počas tohto obdobia mnohé obavy, ktoré sa týkajú telesných aj duševných problémov.

Chceme sa podeliť o tipy a návrhy, ktoré sa vám zdajú užitočné.

Zistite viac o liečbe cukrovky v čase koronavírusu

Zistite viac o víruse COVID-19 a obezite

 


Novo Nordisk employees from our production wearing safety masks

 

Prispejte k boju proti pandémii COVID-19

Naše odborné znalosti, zdroje a celosvetový dosah využívame na to, aby sme prispeli k výskumnému úsiliu a podporili zdravotníkov nevyhnutným zdravotníckym materiálom.

Vzhľadom na pokračujúci vývoj nových otázok úzko spolupracujeme s úradmi a medzinárodnými orgánmi, ktoré sa zaoberajú pandémiou COVID-19.

Naďalej prispievame všade, kde môžeme, a zameriavame sa na udržiavanie dodávok liekov na záchranu života ľudí s vážnymi chronickými ochoreniami.

Pozrite si naše činnosti a príspevky

 


Pharmacy, drawer with medicine

 

Starostlivosť o našich zamestnancov

V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov sme požiadali všetkých zamestnancov, ktorí nepracujú vo výrobe, aby až do odvolania pracovali z domu.

Počas týchto mimoriadnych pracovných podmienok zabezpečujeme, aby mali zamestnanci podporu, aby boli aktívni, z domu pracovali ergonomicky a prispôsobili sa digitálnemu pracovisku.

Prijímame opatrenia, aby bol počet zamestnancov pracujúcich v našich výrobných závodoch čo najnižší a aby sme pri práci dodržiavali odporúčanú prax bezpečnej sociálnej vzdialenosti. V závodoch pracujú iba tí zamestnanci, pre ktorých sa vírus COVID-19 nepovažuje za zdravotné riziko.

 Najčastejšie otázky :
O našich prevádzkach a podnikoch

Najčastejšie otázky :
Pre ľudí žijúcich s cukrovkou a obezitou


Kontaktujte nás

V časoch, ako sú tieto, chceme pomôcť poskytnúť jasné informácie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pacientom, partnerom a iným. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na nás. [+421 2 5710 3011]