Slovakia

Novo Nordisk

Spoločnosť Novo Nordisk bola založená v roku 1923 a v súčasnosti zamestnáva približne 41.000 ľudí v 75 krajinách. Do konca roka 2013 využilo produkty Novo Nordisk 23 miliónov ľudí s diabetom, hemofíliou a poruchami rastového hormónu.

Viac informácií

Oblasti terapie

Prosím vyberte si oblasť terapie:

Diabetes mellitus

Hemostáza

Rastový hormón

HSL

Dôležité informácie

Dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa NovoPen® Echo®.
Spoločnosť Novo Nordisk vymieňa držiaky na inzulínove náplne niektorých šarží za účelom ochrany bezpečnosti pacienta.

Viac informácii nájdete na www.novonordisk.com/novopenecho5.html

INFORMAČNÝ LIST PACIENTOM
Link

INFORMAČNÝ LIST PRE LEKÁRNE
Link

INFORMAČNÝ LIST PRE DISTRIBÚTOROV
Link

Kontakt

Novo Nordisk
Slovakia s.r.o.

Bajkalská 19B
821 01 Bratislava
Tel: +421 2 5710 3011
Fax: +421 2 5710 3000
e-mail:
skbrcontact@novonordisk.com