Novo Nordisk

Spoločnosť Novo Nordisk bola založená v roku 1923 a v súčasnosti zamestnáva približne 41.000 ľudí v 75 krajinách. Do konca roka 2013 využilo produkty Novo Nordisk 23 miliónov ľudí s diabetom, hemofíliou a poruchami rastového hormónu.

Viac informácií

Oblasti terapie

Prosím vyberte si oblasť terapie:

Diabetes mellitus

Hemostáza

Rastový hormón

HSL

Hlásenie sťažnosti alebo vedľajších účinkov

Vaše správy o sťažnostiach a vedľajších účinkoch nám pomáhajú zaistiť bezpečné používanie našich produktov. Ak ste v súvislosti s produktom spoločnosti Novo Nordisk zaznamenali problém alebo vedľajší účinok, bez váhania sa obráťte aj na spoločnosť Novo Nordisk. Pošlite nám mail na adresu: SKBRCONTACT@novonordisk.com alebo zavolajte na číslo +421 2 5710 3007.

Ak vy alebo osoba, v mene ktorej ohlasujete, momentálne trpíte závažnými vedľajšími účinkami, pred samotným nahlásením vedľajšieho účinku navštívte miestneho lekára alebo iného zdravotníka.

Ako nahlasovať sťažnosť alebo vedľajší účinok

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Novo Nordisk
Slovakia s.r.o.

Bajkalská 19B
821 01 Bratislava
Tel: +421 2 5710 3011
Fax: +421 2 5710 3000
e-mail:
skbrcontact@novonordisk.com