Novo Nordisk

Spoločnosť Novo Nordisk bola založená v roku 1923 a v súčasnosti zamestnáva približne 41.000 ľudí v 75 krajinách. Do konca roka 2013 využilo produkty Novo Nordisk 23 miliónov ľudí s diabetom, hemofíliou a poruchami rastového hormónu.

Viac informácií

Oblasti terapie

Prosím vyberte si oblasť terapie:

Diabetes mellitus

Hemostáza

Rastový hormón

HSL

Kariéra

Ak máte záujem o prácu v spoločnosti Novo Nordisk, neváhajte nás kontaktovať. 

Kontaktujte nás

Kontakt

Novo Nordisk
Slovakia s.r.o.

Žilinská 7-9
811 05 Bratislava
Tel: +421 2 5710 3011
Fax: +421 2 5710 3000
e-mail:
skbrcontact@novonordisk.com