Slovakia

Novo Nordisk

Spoločnosť Novo Nordisk bola založená v roku 1923 a v súčasnosti zamestnáva približne 41.000 ľudí v 75 krajinách. Do konca roka 2013 využilo produkty Novo Nordisk 23 miliónov ľudí s diabetom, hemofíliou a poruchami rastového hormónu.

Viac informácií

Oblasti terapie

Prosím vyberte si oblasť terapie:

Diabetes mellitus

Hemostáza

Rastový hormón

HSL

Dôležité informácie

Stiahnutie lieku Glucagen® HypoKit z trhu

INFORMAČNÝ LIST PACIENTOM
Dôležité informácie pre diabetických pacientov, ktorí užívajú liek Glucagen® HypoKit ...viac

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne Vami používanej šarže lieku a odporúčaného postupu, kontaktujte +421 2 57 10 30 11

INFORMAČNÝ LIST PRE LEKÁRNE
Stiahnutie 1 šarže lieku Glucagen® HypoKit; šarža: FS6X493, dátum exspirácie: Aug-18 ...viac

INFORMÁCIA PRE MÉDIÁ
Informácia pre médiá o situácii lieku Glucagen® HypoKit ...viac

SK/GGH/0916/0009 

Kontakt

Novo Nordisk
Slovakia s.r.o.

Bajkalská 19B
821 01 Bratislava
Tel: +421 2 5710 3011
Fax: +421 2 5710 3000
e-mail:
skbrcontact@novonordisk.com